Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity, Novinky
Tagy:

Ako sme použili 2% z dane v roku 2022

VAŠE 2% A PODPORA CEF POMOHLI 9 PAMIATKAM

Ako sme použili Vaše 2% z dane? Vložili sme ich do spoločného projektu so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození. Týmto spôsobom pomáhame vlastníkom vykryť povinnú spoluúčasť pri obnovách financovaných z Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
V roku 2022 sme v tomto projekte pomohli doteraz najvyššou spoločnou sumou 6 850€, z toho Gotická cesta prispela 4 525 €. Táto suma bola rozdelená deviatim pamiatkam.
Ďakujeme za Vaše podporu príspevkom 2% z daní a ďakujeme Stredoeurópskej Nadácií.
Ďalšie prostriedky získané od vás z 2% a z darov nám pomáhajú pri organizovaní našich podujatí a ako spoluúčasť do projektov, na ktoré sa nášmu združeniu podarilo získať grant. Časť prostriedkov prenášame do roku 2023.
O 2% sa uchádzame aj tento rok.
Naše údaje sú:
Názov: Občianske združenie Gotická cesta.
IČO: 42100089.
Ak by ste nás chceli podporiť priamo:
IBAN: SK47 7500 0000 0040 3004 9567
Ďakujeme!