Koceľovce – informácia o pláne obnovy kostola

Zverejňujeme Informáciu o pripravovanej komplexnej obnove a reštaurovaní gotického ev. a. v. kostola v Koceľovciach. Zadanie s VV- Sanácia murív a podláh Zadanie vo VV Reštaurovanie 01_PODORYS_BURACIE_PRACE 02_REZY_BURACIE_PRACE 03_REZY_BURACIE_PRACE 04_PODORYS_NAVRH 05_KLADACSKY PLAN 06_REZY_NAVRH 07_REZY_NAVRH 08_OTVARAVE_OKNO_KOPIA B1_PODORYS_KOSTOLA B2_PRIECNE_REZY B3_POZDLZNY_REZ KOCEòOVCE – správa Koceûovce_TS_búraƒky Koceûovce_TS_návrh V1_PODORYS 1NP_50 V2_KLADACSKY 1NP_50 V3_PRIECNE_REZY V4_POZDLZNY_REZ V5_DETAIL_A V6_DETAIL_B V7_DETAIL_C V8_DETAIL_D V9_DETAIL_E V10_VETRACIA_MRIEZKA V11_tabulka_vyrobkov_01 V11_tabulka_vyrobkov_02 V11_tabulka_vyrobkov_03 V11_tabulka_vyrobkov_04 V11_tabulka_vyrobkov_05

Zborník z Konferencie 2016

Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste“ konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave. Zborník zostavila Mgr. Michaela Kalinová z Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Konferenciu organizujú v spolupráci Pamiatkový úrad SR a naše občianske združenie Gotická cesta. Zborník na čítanie – kliknite sem: ZBORNÍK Obsah: Peter Buday: K dokumentácii a ochrane pamiatok na Gemeri pred rokom 1918 Róbert Erdélyi: Ohrozené kostoly Gemera Monika Tihányiová: Dejiny Kamenian s dôrazom na ev. a. v. kostol […]

Kameňany, ev. a. v. kostol

Kostol pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi postavili na miernej vyvýšenine uprostred obce v polovici 13. storočia a má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Časť odborníkov predpokladá, že apsida svätyne kostola bola pôvodne súčasťou veľkej románskej rotundy, ktorú pripojili dodatočne k mladšej lodi. Veľmi zaujímavý je ranogotický južný ústupkový portál. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí, keď došlo k zaklenutiu lode a zmene okenných otvorov v priebehu baroka […]

Dobšiná, ev. a. v. kostol

Na mieste dnešného ev. kostola v Dobšinej stála gotická kaplnka sv. Valentína z 1. pol. 14. stor. a  neskorogotický kostol z konca 15. stor. V roku 1641 boli obidve stavby spojené do jedného celku a v roku 1727 bol kostol rozšírený o priečnu loď a následne spojený so samostatne stojacou vežou. V roku 1855 počas požiaru mesta zhorel aj kostol, ktorý následne opravili a zariadili do súčasnej podoby vysokými drevenými emporami. V roku 1891 bol exteriér kostola upravený v neogotickom […]

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

Dominantou príjemného údolia meandrujúcej rieky Muráň južne od Jelšavy je strategicky zaujímavá vyvýšenina nad obcou Šivetice, na ktorej bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Šivetice patrili k jelšavskému panstvu, od 15. storočia k hradu Muráň. V minulosti bola obec známa pre svoju typickú keramiku. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 m a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. Popri primárnom sakrálnom význame sa predpokladá, že rotunda mala pôvodne […]

Plešivec, kostol ref. cirkvi

Mestečko Plešivec  je starým rodovým sídlom Bebekovcov, ktorí ho dostali spolu s mnohými inými obcami od kráľa Bela IV. ako odmenu za záchranu jeho života po prehratej bitke s Tatármi na rieke Slanej v roku 1241. V roku 1318 si potomkovia Detrika a Filipa Bebekovcov s konečnou platnosťou podelili zdedený majetok. Plešivec sa stal výlučným vlastníctvom Dominika Bebeka, ktorý sa hneď po získaní svojho podielu rozhodol vystavať tu hrad. Súčasťou tohto nového sídla rodu bol aj kostol sv. Juraja prvý […]

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

V blízkom okolí Jelšavy, v starej baníckej obci Rákoš, stojí nenápadný kostolík ukrývajúci vzácne gotické maľby nielen v interiéri, ale čiastočne aj na vonkajších stenách. Bol vybudovaný  na vyvýšenom mieste v severnej časti obce, na úpätí vrchu Železník, kde stál kedysi starý hrad Bebekovcov, dnes už zaniknutý.  Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická  jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má ešte románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná. Vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný […]

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri sa zachoval v malej obci Chyžné neďaleko Jelšavy. Už z diaľky upúta jeho vysoký východný murovaný štít a masívny ohradný múr so zastrešenými bránkami obklopujúci areál kostola s cintorínom. Kostol bol postavený v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďový so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou. Neskôr do areálu  pribudla osobitne stojaca zvonica, drevená ľudová zrubová stavba z 18. storočia a do kamennej ohrady bola vstavaná prízemná budova bývalej cirkevnej školy. Presbytérium kostola je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, loď má […]

Symboly Gotickej cesty

Najvýznamnejším kostolom Gotickej cesty na Gemeri sme priradili logá, symboly založené na jedinečných prvkoch každého kostola. Priniesť do regiónu kvalitný dizajn, jednotnú a rozpoznateľnú identitu je jedným z cieľov nášho občianskeho združenia. Jednotlivé logá nájdete v našich materiáloch, mape, brožúrach i v kostoloch samotných. Projekt vznikol v spolupráci o.z. Gotická cesta s dizajnérmi zo združenia Dizajn na kolesách s podporou NF Telekom pri Nadácii Pontis. Prinášame vám vysvetlenie log:   Rožňava Na portále nad hlavným vstupom do rožňavskej katedrály nájdeme […]

Čím žila Gotická cesta na konci leta

Na Gotickej ceste sa v poslednom augustovom týždni uskutočnili tri vydarené podujatia: Sedem strážcov, Konferencia s exkurziou a večerným programom a Gotická cesta otvorená. Sedem strážcov je dobrovoľnícky projekt o. z. Gotická cesta, ktorý sa po vlaňajšom úspešnom prvom ročníku konal opäť. Tento rok sa zapojilo deväť študentov a mladých ľudí, aby pomohli s prácami na kostole v Henckovciach (pripravili priestor pre odvlhčenie a vo vnútri obili vlhké omietky), rozdistribuovali mapy Gotickej cesty do kostolov, doplnili fotodokumentáciu gemerských kostolov, pomohli […]