Konferencia 2014: pamiatkový výskum ev. kostola v Štítniku

NKP ev. a.v. kostol v Štítniku, č. ÚZPF 558/0 Pamiatkový výskum architektonicko-historický a umelecko-historický 2011 – 2012 Spracovatelia pamiatkového výskumu: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, PhDr. Norma Urbanová, Mgr. Silvia Paulusová Spolupráca: Ing. Ľubor Suchý – zhodnotenie krovových konštrukcií, Ing. Tomáš Kyncl – dendrochronologické datovanie drevených prvkov, Ing. Miroslav Terray – georadarový prieskum podzemných konštrukcií, videoinšpekcia a georadarové skenovanie stien kostola Prebiehajúce paralelné výskumy: archeologický výskum (Mgr. Peter Tajkov, PhD., Arpád Balogh), reštaurátorský výskum interiérovej výmaľby (Mgr. art. […]

Konferencia 2014: Archeologický výskum ev. kostola v Štítniku (Tajkov)

ÚVOD Štítnik sa nachádza v južnej časti Slovenského Rudohoria, pod západnými úbočiami Plešiveckej planiny, v údolí potoka Štítnik. Kostol stojí na západnom okraji historického námestia. Najnovší stav historiografického bádania o samotnej obci, ktorá bola pôvodne baníckym mestečkom, podáva M. Skalská. Štítnik sa prvý krát spomína v metácii z roku 1243 a v roku 1320 pripadol Štítnik vetve Ákošovcov, ktorý sa odvtedy nazývali Csetneki, ktorí si tu v 15. storočí postavili aj vodný hrad (Skalská 2009, 64, 150). Štítnická farnosť s kostolom Panny Márie sa prvý krát spomína […]

Konferencia 2014: Kostol v Henckovciach (Mlich – Székely)

Henckovce, rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých, informácia o začatom prieskume Mgr. art. Peter Mlich, Mgr. art. Tomáš Székely fotografie: Štefan Kesi O historii obce Henckovce Prvá obec na územi dnešných Henckoviec sa nazývala Hermanovce a vznikla okolo roku 1250, teda približne v tom istom čase ako kostol, ktorý sa datuje tiež do konca trinásteho storočia. Neskôr, pravdepodobne zlúčením, vznikla obec Henckovce, ktorej počiatok je doložený listinou z roku 1470. Obec patrila Bebekovcom a neskôr panstvu Krásna hôrka, teda Andrášiovcom. V minulosti […]

Konferencia 2014: Vývoj ev. kostola v Štítniku (Urbanová)

PhDr. Norma Urbanová: Náčrt vývoja kostola v Štítniku – v kontexte so stredovekou sakrálnou architektúrou Spiša   Štítnik, ako súčasť Kráľovského domínia Turňa, patril medzi ustálené sídelné jednotky z prelomu 11. a 12. storočia, ktoré tvorili systém špecializovaných obcí v služobníckom postavení zásobujúcich kráľovský dvor.  Toto územie v povodí rieky Štítnik, bolo zo severnej a južnej strany obklopené  novovytvoreným komitátom Gemer, ktorého presnejšie hranice sú uvedené až v donačnej listine Ákošovcom z roku 1243. /ı  Štítnik sa nachádzal v oblasti, […]

Konferencia 2014: Ev. kostol v Kameňanoch (Koreň)

Prezentácia – kliknite sem Začiatok výstavby  kostola možno podľa slohových prvkov datovať do obdobia  druhej polovice  13. storočia. Pôvodne bol kostol zasvätený Svätému Ladislavovi. Jeho dnešnú podobu ovplyvnili prestavby v 17. storčí ,keď došlo k zaklenutiu lode a zmene okenných otvorov, v priebehu baroka a v klasicizme.  Fresková výzdoba, ktorá je predmetom odkryvu a obnovy, mohla byť realizovaná  v priebehu 15. storočia. V roku 1555 bola obec zničená útokom turkov. V tomto roku muselo dojsť k výraznému poškodeniu fresiek.  Pôvodne […]

Konferencia 2014: Ref. kostol v Plešivci (Koreň)

Prezentácia O maliarskej výzdobe stien kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci v novodobej histórii máme poznatky už od roku 1861, kedy prebehla obnova interiéru aj exteriéru objektu. Vtedajší farár Sámuel Szentpéteri sa sústredil aj na hľadanie dôkazov predreformačnej existencie kostola. Podľa Kolomana Tichého bola objavená stredoveká freska v juhovýchodnej časti – postava svätca so všeobecným atribútom, knihou nad drevenými schodmi na emporu. Opisuje aj to ako ju pokrývala vrstva popola. Václav Mencl vrámci zbierania  materiálu na svoju pripravovanú knihu o […]

Konferencia 2014: Úvod

Gotická cesta Spiš – Gemer je pôvodne produkt cestovného ruchu, ktorý sa zrodil na pôde samosprávy mesta Rožňavy a vzápätí aj ďalších gemerských a spišských miest. Už dve desaťročia verejnosť pozná túto turistickú trasu s prevahou stredovekých pamiatok v gotickom slohu, a to vďaka účinnej propagácii najmä prostredníctvom tlačených propagačných materiálov a reklamy v médiách. Občianske združenie Gotická cesta, ktoré vzniklo 11. novembra 2009 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave, prevzalo zaužívaný názov Gotická cesta, aby účinne naviazalo na tento […]

Konferencia 2014 – tlačová správa

Odborná konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste   TLAČOVÁ SPRÁVA             Občianske združenie Gotická cesta sa zameriava na pomoc vlastníkom pri obnove kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta. Sústreďuje sa na oblasť Gemera, najmä na región okresu Rožňava. V posledných troch rokoch sa vlastníkom pamiatok s administratívnou pomocou členov občianskeho združenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podarilo zabezpečiť projektovú prípravu pre obnovu kostolov v Štítniku, Plešivci, Ochtinej a v Koceľovciach. Jej súčasťou boli i pamiatkové výskumy, ktoré priniesli nové […]

Odborná konferencia 2014

Občianske združenie Gotická cesta, v odbornej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a SNM Múzeum Betliar, pripravilo pre širokú verejnosť odbornú konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 2. a 3. októbra 2014 pod názvom   Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste   Program na 2. október 2014 miesto konania: veľká sála historickej radnice, Námestie baníkov č. 32, Rožňava     9:30     Začiatok konferencie, príhovory a privítania   09:45   Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou: stav poznania a nové výsledky pamiatkového […]