Mapa Gotickej cesty

S veľkou radosťou Vám predstavujeme výsledok takmer ročnej práce, mapu Gotickej cesty. Táto mapa vznikla v spolupráci s dizajnérmi z projektu Dizajn na kolesách. Mapa Gotickej cesty bude predstavená 1.9. na podujatí Gotická cesta otvorená a postupne bude distribuovaná do všetkých kostolov na Gotickej ceste, kde ju budete môcť získať za dobrovoľný príspevok na obnovu kostola. Za finančnú pomoc na tlač mapy ďakujeme Nadačnému fondu Telekomu pri nadácii Pontis.

Organový koncert v Brdárke – 21.10.2017

Občianske združenie Za záchranu kostola v Brdárke už v roku 2016 plánovalo predstaviť verejnosti historický organ z brdárskeho kostola, ktorého reštaurovanie trvalo dlhých 16 rokov. Žiaľ, tesne pred plánovaným koncertom organizátori podujatia zistili, že z nástroja chýba 21 píšťal, ktoré odcudzil neznámy páchateľ. Koncert teda musel byť zrušený. Bolo to veľké sklamanie, hlavne z toho dôvodu, že finančné prostriedky občianskeho združenia (vrátane dotácie Ministerstva kultúry SR a finančného daru Združenia Gotická cesta) sa minuli na zaplatenie práce reštaurátorov a výroba nových píšťal si vyžadovala ďalšie prostriedky. Našiel sa však […]

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Združenia fyzických a právnických osôb GOTICKÁ CESTA   Termín konania: 23. 3. 2017 Miesto: Banícke múzeum Rožňava Zážitkové centrum Sentinel   Program: Otvorenie a oboznámenie so vznikom a krátkymi dejinami združenia – Ing. M. Boldiš Oboznámenie s činnosťou združenia v  roku 2016 – Ing. arch. E. Šmelková Doplňujúce informácie o podstatných cieľoch a zámeroch združenia – Mgr. E. Kušnierová Správa o výsledkoch hospodárenia združenia – Ing. M. Boldiš Plánované podujatia združenia na rok 2017 – Ing. arch. Šmelková   Valné zhromaždenie otvoril a privítal hostí predseda združenia […]

Pozvánka na valné zhromaždenie

Členov ale aj sympatizantov Občianskeho združenia Gotická cesta pozývame na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.3.2017 o 16:00 hodine v budove Baníckeho múzea v Rožňave, Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43   Program: 1. Privítanie 2. Prehľad o projektoch zrealizovaných v poslednom období (Konferencia, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená) 3. Finančné vyúčtovanie 4. Prehľad o pripravovaných projektoch (Sedem strážcov, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená….) 5. Administratívne záležitosti (Zmena sídla, návrh na členské, a pod.) 6. Diskusia, Vaše […]

Prispejte nám 2% z dane za rok 2016

Milí priatelia pamiatok Gemera, prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie a obnovu cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri. Čo potrebujete? 1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. 2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v dvoch podobách: Vyhlasenie_ GotickaCesta_2016 vyhlasenie_CotickaCesta_2016 Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na Váš daňový úrad. Za Vašu […]

Gotická cesta otvorená 2016

Pod týmto názvom organizuje Občianske združenie Gotická cesta prezentáciu kostolov a pamiatok v štítnickej doline. Obec Štítnik a Občianske združenie Concordia pozývajú na sprievodnú akciu Štítnické hradné hry, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. augusta v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky vodného hradu v Štítniku. V čase od 10.00 do 16.00 hod. budú v tento deň pre návštevníkov prístupné okolité kostoly so vzácnymi freskami, barokovými oltármi a iným cenným zariadením. Okrem ústredného štítnického kostola to budú kostoly v blízkych obciach Ochtinej, Koceľovciach, Roštári, Markuške, Brdárke a […]

Program exkurzie dňa 12. augusta 2016

Stanovisko autobusu: Rožňava, Autobusová stanica, výstupište autobusov (prvá línia hneď za budovou stanice) 8:00 Odchod autobusu. Prosíme príďte aspoň 5 minút skôr, nech vyrazíme presne 8:00 – 08:15 Cesta Rožňava – Henckovce   08:15 – 08:30 Henckovce prehliadka rím. kat. kostola, Kalinová, Székely 08:30 – 08:45 Cesta Henckovce – Dobšiná   08:45 – 09:00 Dobšiná, prehliadka ev. a. v. kostola, Kušnierová 09:00 – 10:00 Cesta Dobšiná Spišská Nová Ves, prejazd námestím, prehliadka PZ z autobusu   10:00 – 10:20 Spišská […]

Prispejte nám 2 % z dane za rok 2015

Milí priatelia pamiatok Gemera, prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri. Čo potrebujete? 1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. 2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v dvoch vyhotoveniach: Vyhlasenie_ GotickaCesta_2015 vyhlasenie_CotickaCesta_2015 Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na Váš daňový úrad. Za Vašu priazeň a […]

Hlasujme za gotické nástenné maľby

www.vub.sk/fresky Na stránke Všeobecnej úverovej banky môžete zahlasovať za objekt, ktorý dostane príspevok na reštaurovanie. My máme dve ohnivká v ohni – fresky v kostole v Ochtinej a v Rákoši. Podľa aktuálneho stavu hlasovania sa lepšie darí kostolíku v Ochtinej. Spojme sily a potiahnime ho 🙂

Prednáška v Salzburgu

V dňoch 28. – 30. januára 2016 sa konal v Salzburgu veľtrh pamiatkovej starostlivosti „Monumento“.  Prednášku o gemerských nástenných maľbách tam prezentoval Mgr. Martin Švec. Informácie o priebehu podujatia napísal tu: www.pamiatky.sk/sk/page/monumento-salzburg-2016 a tu je jeho prednáška Mittelalterliche Wandmalerei in der Region Gemer.pdf EŠ + foto TM