Dátum:
Rubrika:
Kostoly, Rožňavský okruh
Tagy:

Henckovce, Kostol Všetkých svätých

Dominantou obce Henckovce je rímskokatolícky kostol, o ktorom odborníci predpokladajú, že bol pôvodne zasvätený svätému Štefanovi, prvému uhorskému kráľovi. Tohto panovníka z rodu Arpádovcov nájdeme v erbe obce i v logu kostola. Dnes nevyužívaný kostolík so samostatnou  zvonicou v opevnenom areáli na návrší neprehliadnete ani z hlavnej cesty, hoci v minulosti cesta viedla priamo pod ním.

Postavený bol v 2. polovici 13. storočia, čiže je starší ako Henckovce a pôvodne patril k zaniknutej obci Hermanovce. Ide o typický dedinský kostol tých čias: jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, zaklenutý krížovou klenbou. V hlavnej lodi bol trámový rovný strop, ktorý sa žiaľ nezachoval. Stavba je postavená vo svahovitom teréne, obohnaná múrom, pri ktorom je na severnej časti postavená zvonica. Zvonica je spojená s kostolom prístreškom. Okolo kostola sa nachádza cintorín. Na kostole sú zreteľné dve významnejšie prestavby. Jedna sa datuje do 17. storočia, keď bol kostol obohnaný múrom a postavená zvonica, a druhá do roku 1900, keď kostol vyhorel a následne ho obnovili. Vo veži je jeden zvon z roku 1901, doposiaľ na ručné zvonenie. Opevnenie vybudované okolo celého kostola, ktoré je “údajne” dielom husitov, malo strieľne, ktorých zvyšky sa zachovali dodnes. Na pamiatkovej obnove múra sa pracuje.

Nástenné maľby na severnej strane lode sú gotické a  zobrazujú pravdepodobne svätoladislavskú legendu (jazdec na koni s kopijou), ktorá je pre Gemer  typická. Z obdobia, keď kostol patril evanjelikom a. v., čiže z 1. polovice 17. storočia, pochádzajú renesančné nástenné maľby maľované technikou secco v presbytériu – znázorňujú pravdepodobne rozhovor Jóba s jeho priateľmi. Tento výjav je namaľovaný podľa Lutherovej biblie z roku 1534, ktorá slúžila ako predloha. Namaľovaná je aj Jóbova žena. Kostol neskôr prebrali rímskokatolíci. Na víťaznom oblúku sú rastlinné ornamenty – tulipány a granátové jablká. Organ sa, žiaľ, nezachoval. Drevená oltárna prepážka je z obdobia po druhej svetovej vojne. Z čelnej strany je k nej primknutá murovaná oltárna menza s dreveným sanktuáriom.

Zo zadnej strany oltárnej prepážky sú písané mená a roky detským písmom, podpisovali sa sem pravdepodobne miništranti – v rokoch 1950 – 1972. Po poklese veriacich katolíkov v obci sa kostol prestal využívať a spustol. Murovaná kazateľnica zo 17. storočia má pribudovaný hranolový  odstavec. Občianske združenie Gotická cesta od roku 2010 na pamiatkovej obnove henckovského kostolíka intenzívne pracuje, obnova je financovaná prevažne z prostriedkov Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. Vymenila sa šindľová strecha, je opravený krov, prebehol historicko -pamiatkový aj archeologický výskum.

V auguste 2017 sa konal v Henckovciach prvý ročník dobrovoľníckeho projektu Sedem strážcov, v ktorom sa siedmi študenti architektúry a histórie, nadšenci Gotickej cesty, aktívne zapojili do práce v kostole a v posledný deň tu sprevádzali návštevníkov a pripravili podujatie pre verejnosť s  koncertom. Na empore bol zriadený priestor pre výstavu fotografií. Plánovali sa stratégie ďalšej obnovy a využitia kostolíka. Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. V roku 2018 na toto podujatie nadviazal jeho druhý ročník.

Obnova kostola naďalej pokračuje. Kostol dostal šindľové striešky oporných múrov a drevené odkvapy, a južná steny bola zvonku zaizolovaná proti vode. V súčasnosti je kostol bez oltára a prebieha oprava podlahy.

V budúcnosti sa s kostolom uvažuje ako s informačným bodom, pomyselným srdcom Gotickej cesty, východiskom pre gotické kostoly v blízkych obciach Koceľovce, Ochtiná, Štítnik a v ďalších.

V obci je aj dodnes využívaný kostol Evanjelickej cirkvi a. v. z roku 1798 s hodnotným neskorobarokovým oltárom.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: 2. polovica 13. storočia
Cirkev: rímskokatolícka Patrocínium: Všetkých svätých, predtým asi Štefana kráľa
Okruh: rožňavský

 

Kontakt: Viera Nemcová, starostka, Obecný úrad Henckovce
Telefón: +421 58 788 12 63

 

O obnove kostola Všetkých svätých v Henckovciach