Dátum:
Rubrika:
Az Európai Örökség helyszínei, Jolsvai körút, Templomok
Tagy:

Hizsnyó, Angyali üdvözlet templom (Chyžné)

Gömör megye egyik legmeghatározóbb és legimpozánsabb középkori templomépülete Jolsvától nem messze, Hizsnyó településen található. A település felé közeledve már messziről szembe tűnik a templom magas keleti fala és a robosztus, kapukkal tagolt kő falazat, mely az épület egészét és a mellette fekvő temetőt veszi körbe.

Az egyhajós, négyzet alaprajzú szentéllyel ellátott, sekrestyével bővített templom a 13. század második felében épült. Később, a 18. században a templomépület mellé egy különálló fa harangtorony is épült, valamint a kő erődítésbe építve egy egyszintes, korábban egyházi iskolaként funkcionáló épület is helyet kapott. A templom szentélye keresztboltozattal fedett, a hajó festett famennyezetet kapott.

A templom falait és a szentély boltozatát, így a diadalív belső oldalát is teljes egészében falképekkel fedték, melyeket a 14. század 70-80-as éveire datál a kutatás.

A keleti oldal kiemelt helyén, a keskeny gótikus ablak fölött látható a templom névadó jelenete az Angyali üdvözlet ábrázolása. Az északi fal felső sávjában a Krisztus születését ábrázoló jelenet látható, míg vele szemben a déli oldalon a Három királyok imádása jelenet kapott helyet. A mariológiai ciklus fő jelenetei alatt egy apostolgaléria látható, 12 álló alakkal, kik kezükben könyvet tartanak. Az élettel teli alakok három részre tagolva, négyesével, egymásra tekintve helyezkednek el a szentély falain. A keleti ablaknyílás beugrásában Szent Ilona és Szent Borbála alakjai láthatóak. A déli ablaknyílást a későbbi korokban nyugati irányba szélesítették, épp ezért festett figura csak az ablak bal oldalán látható, ahol Szent Katalin kapott helyet. A koragótikus, sekrestyébe vezető kő kapuzat fölött egy négyzet alakú keretben a Szenvedő Krisztus alakja látható, a szarkofágból kiemelkedve, fedett vállakkal, a mellkasán keresztbetett kezekkel. A keleti ablaknyílás alatt látható a körbe foglalt felszentelési kereszt, mely a templom felszentelésének állít emléket. A szentély lábazati zónáját festett illuzionisztikus függöny díszíti.

A boltozaton a négy egyházatya alakja látható könyvvel és az evangélista szimbólumokkal. A kompozíciót négy angyalfigura teszi teljessé. A szerteágazó kompozíció ornamentális díszítéssel, növényi motívumokkal és fiatal (angyal?) fejekkel tagolt, mely motívumok a boltozat bordáira is felfutnak. A diadalíven az 5 okos és 5 balga szűzről szóló példabeszéd kapott helyet, a diadalív belső oldalán pedig öt prófétaalak látható.

A templom belső terében egy 1508-ban készült értékes későgótikus szárnyasoltár áll, melynek központi szobra az Angyali üdvözletet ábrázolja. A festett szárnyakkal ellátott oltár lőcsei Pál mester műhelyéből származik és minden bizonnyal a központi szobor is az adott műhelyben készülhetett. Az oltáron lévő ábrázolások is a mariológiai ciklushoz köthetőek, így a nyitott szárnyakon megjelennek a Vizitáció, Jézus születése, a Három királyok imádása jelenetek és Szent György alakja, aki minden bizonnyal a donátorok személyéhez köthető. Az oltár zárt szárnyain a passióciklus egyes jelenetei láthatóak, így a Keresztrefeszítés és a Levétel a keresztről ábrázolások. Az oltár predelláján a Mária koronázása jelenet és Szent István és Szent László alakjai kaptak helyet.

Pál mester oltárának rajza jelenik meg a templom logójában is.

A templom berendezéséhez tartoznak az evangélisták szobraival, valamint a Jó pásztor ábrázolásával díszített barokk szószék a 18. század első feléből, melynek baldachinján Szent Mihály arkangyal látható. A festett ornamentális díszítéssel ellátott fa karzat úgy, mint a templom kazettás mennyezete 1745-ben készült. A karzaton egy reneszánsz epitáfium kapott helyet, melyen Szent József és a kisded Jézus alakjai láthatóak.

Hizsnyón található egy 1785-1786-ban épült evangélikus templom is.

 

Stílus: gótikus Építési időszak: 13. század második fele
Egyház: római katolikus Patrocínium: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Körút: jolsvai

 

Elérhetőség: Magdaléna Šebóková, sekrestyés
Telefonszám: +421 907 109 659