Dátum:
Rubrika:
Verejné obstarávanie

Koceľovce – výzva na predloženie ponuky

Zverejňujeme Výzvu na predloženie ponuky k pripravovanej komplexnej obnove a reštaurovaniu gotického ev. a. v. kostola v Koceľovciach.

Koceľovce, kostol s areálom ev. a. v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“  č. 16520  WYP zverejnené vo vestníku č. 227/2018 zo dňa 19. 11. 2018

Formuláre ponuky koceľovce
Súťažné podklady Koceľovce
Zadanie s VV- Sanácia murív a podláh
Zadanie vo VV Reštaurovanie

Zdieľajte článok