Konferencia 2014: Ev. kostol v Kameňanoch (Koreň)

Prezentácia – kliknite sem Začiatok výstavby  kostola možno podľa slohových prvkov datovať do obdobia  druhej polovice  13. storočia. Pôvodne bol kostol zasvätený Svätému Ladislavovi. Jeho dnešnú podobu ovplyvnili prestavby v 17. storčí ,keď došlo k zaklenutiu lode a zmene okenných otvorov, v priebehu baroka a v klasicizme.  Fresková výzdoba, ktorá je predmetom odkryvu a obnovy, mohla byť realizovaná  v priebehu 15. storočia. V roku 1555 bola obec zničená útokom turkov. V tomto roku muselo dojsť k výraznému poškodeniu fresiek.  Pôvodne … Čítať ďalej Konferencia 2014: Ev. kostol v Kameňanoch (Koreň)