Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Združenia fyzických a právnických osôb GOTICKÁ CESTA   Termín konania: 23. 3. 2017 Miesto: Banícke múzeum Rožňava Zážitkové centrum Sentinel   Program: Otvorenie a oboznámenie so vznikom a krátkymi dejinami združenia – Ing. M. Boldiš Oboznámenie s činnosťou združenia v  roku 2016 – Ing. arch. E. Šmelková Doplňujúce informácie o podstatných cieľoch a zámeroch združenia – Mgr. E. Kušnierová Správa o výsledkoch hospodárenia združenia – Ing. M. Boldiš Plánované podujatia združenia na rok 2017 – Ing. arch. Šmelková   Valné zhromaždenie otvoril a privítal hostí predseda združenia […]

Pozvánka na valné zhromaždenie

Členov ale aj sympatizantov Občianskeho združenia Gotická cesta pozývame na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.3.2017 o 16:00 hodine v budove Baníckeho múzea v Rožňave, Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43   Program: 1. Privítanie 2. Prehľad o projektoch zrealizovaných v poslednom období (Konferencia, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená) 3. Finančné vyúčtovanie 4. Prehľad o pripravovaných projektoch (Sedem strážcov, Vlastník v núdzi, Gotická cesta otvorená….) 5. Administratívne záležitosti (Zmena sídla, návrh na členské, a pod.) 6. Diskusia, Vaše […]

Prispejte nám 2% z dane za rok 2016

Milí priatelia pamiatok Gemera, prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie a obnovu cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri. Čo potrebujete? 1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. 2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v dvoch podobách: Vyhlasenie_ GotickaCesta_2016 vyhlasenie_CotickaCesta_2016 Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na Váš daňový úrad. Za Vašu […]

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2016

Vyhodnotenie partnerského projektu Stredoeurópskej nadácie a OZ Gotická cesta „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2016“     Tak, ako po minulé roky, i v roku 2016 Občianske združenie Gotická cesta pomáhalo vlastníkom pri obnove pamiatok v regióne horného Gemera. Je to oblasť, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi mobiliármi – oltáre, kazateľnice, krstiteľnice (v súčasnosti sú to prevažne kostoly evanjelickej cirkvi augsburského […]

Kameňany – ako pokračovala obnova v roku 2016

V Sezóne roku 2016 boli tmelením scelené povrchy zvislých stien presbytéria. Pokračovalo sa v duchu metodiky prezentovania dvoch stredovekých vrstiev. V prvom rade bola zamurovaná novodobá sedília, ktorá bola vytvorená rozobratím časti hmoty južnej steny vedľa románskej sedílie. Na zámurovku boli použité plné tehly s tým, že pozadie sedílie ostalo neporušené. Na povrchu zámurovky bol vytvorený omietkový povrch imitujúci stredovekú stenu. Týmto krokom sa kompozícia radu apošolov uzavrela do pôvodného zámeru autora. Povrch tmelov bol pri razantnom bočnom osvetlení modelovaný […]

Obnova kostola v Plešivci pokračovala i v roku 2016

V sezóne roku 2016 sa pokračovalo v započatej obnove stredovekého kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci. V roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia štyroch gotických okien presbytéria so sklenenou výplňou v tvare tzv. bucní. V danej etape boli vytmelené absentujúce časti odkrytej stredovekej nástennej maľby na severnej stene presbytéria po ostenie okna. V prízemných častiach pod drevenou emporou boli odprezentované strieľne, ktoré vznikli pred rokom 1558, keď bol kostol na čas zmenený na pevnosť.   Predpokladané miesto po zaniknutom pastofóriu sa […]

Pokračovanie obnovy kostola v Plešivci

  V sezóne 2015 sa tímu realizátorov celkovej obnovy kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci podarilo ukončiť  rekonštrukciu posledného štvrtého gotického okna presbytéria. V nasledujúcich etapách sa práce sústredia na reštaurovanie jedinečnej už odkrytej nástennej maľby v presbytériu a rekonštrukciu omietok exteriérových stien presbytéria. Obnova bola doteraz finacovaná z 95 % zo zdrojov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“.16 Fotodokumentácia PDF Peter Koreň, reštaurátor

Gotická cesta otvorená 2016

Pod týmto názvom organizuje Občianske združenie Gotická cesta prezentáciu kostolov a pamiatok v štítnickej doline. Obec Štítnik a Občianske združenie Concordia pozývajú na sprievodnú akciu Štítnické hradné hry, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. augusta v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky vodného hradu v Štítniku. V čase od 10.00 do 16.00 hod. budú v tento deň pre návštevníkov prístupné okolité kostoly so vzácnymi freskami, barokovými oltármi a iným cenným zariadením. Okrem ústredného štítnického kostola to budú kostoly v blízkych obciach Ochtinej, Koceľovciach, Roštári, Markuške, Brdárke a […]

Program exkurzie dňa 12. augusta 2016

Stanovisko autobusu: Rožňava, Autobusová stanica, výstupište autobusov (prvá línia hneď za budovou stanice) 8:00 Odchod autobusu. Prosíme príďte aspoň 5 minút skôr, nech vyrazíme presne 8:00 – 08:15 Cesta Rožňava – Henckovce   08:15 – 08:30 Henckovce prehliadka rím. kat. kostola, Kalinová, Székely 08:30 – 08:45 Cesta Henckovce – Dobšiná   08:45 – 09:00 Dobšiná, prehliadka ev. a. v. kostola, Kušnierová 09:00 – 10:00 Cesta Dobšiná Spišská Nová Ves, prejazd námestím, prehliadka PZ z autobusu   10:00 – 10:20 Spišská […]

Prispejte nám 2 % z dane za rok 2015

Milí priatelia pamiatok Gemera, prispejte prosím nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri. Čo potrebujete? 1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. 2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v dvoch vyhotoveniach: Vyhlasenie_ GotickaCesta_2015 vyhlasenie_CotickaCesta_2015 Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na Váš daňový úrad. Za Vašu priazeň a […]