Plán exkurzie 3. októbra 2014

Kultúrno-historické pamiatky na Gotickej ceste Itinerár exkurzie 03. 10. 2014 Čas Lokalita Vzdialenosť      km Presun min.   Pobyt       min. 08.00  – 08.20 Rožňava – Henckovce 11 00.20     08.20 – 08.25 Henckovce     00.05   08.25 –  08.45 Henckovce – Koceľovce 11 00.20     08.45 –  09.05 Koceľovce     00.20   09.05 –  09.15 Koceľovce – Ochtiná 6,5 00.10     09.15 – 09.35 Ochtiná     00.20   09.35 – 09.45 Ochtiná– […]

Konferencia 2014 – tlačová správa

Odborná konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste   TLAČOVÁ SPRÁVA             Občianske združenie Gotická cesta sa zameriava na pomoc vlastníkom pri obnove kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta. Sústreďuje sa na oblasť Gemera, najmä na región okresu Rožňava. V posledných troch rokoch sa vlastníkom pamiatok s administratívnou pomocou členov občianskeho združenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podarilo zabezpečiť projektovú prípravu pre obnovu kostolov v Štítniku, Plešivci, Ochtinej a v Koceľovciach. Jej súčasťou boli i pamiatkové výskumy, ktoré priniesli nové […]

Aj takto možno zachrániť vzácnu pamiatku – R. Janovce

Rímskokatolícky kostol v  Rimavských Janovciach je bezpochyby jednou z najzaujímavejších stredovekých pamiatok Gemera. Je pozostatkom kláštora benediktínov založeného v 13. storočí, ktorý zanikol v priebehu 16. storočia, s najväčšou pravdepodobnosťou počas tureckého pustošenia. Kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, podľa ktorého je pomenovaná aj obec ležiaca v tesnej blízkosti Rimavskej Soboty. Zničený kostol bez obidvoch veží prvýkrát obnovili v roku 1751 a zastrešili ho barokovými strechami. V roku 1832 ho opäť obnovili, ale  už v roku 1857 následkom veľkého požiaru je opäť zničený a opustený. Chátrajúcu pamiatku dala v roku 1875 […]

Odborná konferencia 2014

Občianske združenie Gotická cesta, v odbornej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a SNM Múzeum Betliar, pripravilo pre širokú verejnosť odbornú konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 2. a 3. októbra 2014 pod názvom   Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste   Program na 2. október 2014 miesto konania: veľká sála historickej radnice, Námestie baníkov č. 32, Rožňava     9:30     Začiatok konferencie, príhovory a privítania   09:45   Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou: stav poznania a nové výsledky pamiatkového […]

Koncert v kostole v Štítniku

V gotickom kostole v Štítniku bude v piatok 13. júna o 19-tej hodine zaujímavé podujatie, koncertný večer. V programe vystúpia Ľubica a Daniel Gdovinovci (chorálové variácie), vokálna skupina 4G a ThebenBound s hosťom – huslistkou Alenou Kobzovou. Príďte! Budete mať hudobný zážitok v prekrásnom kostole. -eš-  

Ďakujeme za Váš príspevok 2% z dane na reštaurovanie pamiatok

Ďakujeme všetkým priateľom kultúrneho dedičstva Gemera za poukázanie príspevku 2% z dane. Takto získané finančné prostriedky do posledného centa rozdelíme na reštaurovanie kultúrnych pamiatok. O presnej výške získaných prostiedkov a ich prerozdelení napíšeme na tomto mieste. -eš- Naše občianske združenie sa zameriava na pomoc pri obnove pamiatok v ťažko skúšanom regióne horného Gemera. Je to oblasť, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva  Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi oltármi (v súčasnosti sú […]

Zelený muž v Štítniku

Keby štítnický evanjelický kostol stál niekoľko stovák kilometrov západnejšie, možno by sa už vyskytol v dobrodružnom príbehu nejakého dana browna. Množstvom zaujímavých detailov má pre túto možnosť všetky predpoklady … Poznáte tzv. zelených mužov? V ostatných rokoch na nich upozornili už viaceré publikácie: knihy i články v časopisoch, ale pred očami mnohých sú zatiaľ dobre ukrytí. Sú to spravidla sochárske vyobrazenia mužských tvárí, ale trochu čudné: celú tvár alebo jej časť tvoria vykrajované listy rastlín – alebo takéto listy vyrastajú z úst, nosa, uší […]

Datovanie gotickej prestavby rožňavskej katedrály

Imrich Hollók, učiteľ rožňavského gymnázia, uviedol v roku 1834 vo svojej práci  „Rozsnyó egyházi töredékekből“, že dňa 23. augusta 1827, počas prestavby západného chóru rožňavskej katedrály, pri prebúraní nového vstupu na emporu, našli vo výške 3,5 m v konopnom plátne zabalených 15 strieborných mincí. (Miesto ich terajšieho uloženia nepoznáme). Je to jediná zmienka o tomto náleze. Hollók popisuje mince slovami (v preklade): „Na nich  je čitateľný tento nápis, a to vpredu : + WENCEZLAVS TERCIVS + DEI GRATIA REX BOEMIE (v strede je koruna;) vzadu: + […]

Je západná empora v katedrálnom kostole v Rožňave gotická?

V objekte katedrálneho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave nebol doteraz vykonaný komplexný pamiatkový výskum, ktorý by priniesol dôkazy o časovej postupnosti jeho stavebného vývoja. Poznatky, ktoré o kostole máme, sa opierajú o zmienky v archívnych prameňoch, popisujúcich stavebné práce. V publikovaných odborných článkoch autori vyvodzujú závery o dobe vzniku a originalite jednotlivých častí kostola z týchto archívnych prameňov a tiež z porovnávania architektonických prvkov a tvaroslovných detailov rožňavského katedrálneho kostola s inými gotickými stavbami v regióne. To niekedy vedie k rôznym výsledkom. V literatúre sa napríklad rozchádza názor na dobu výstavby západnej empory. Kým niektorí […]

Nové objavy v Turni nad Bodvou

Turňa nad Bodvou je všeobecne známa vďaka malebným zrúcaninám stredovekého hradu, ktorý sa vypína na charakteristickom kužeľovitom kopci – jednom z výbežkov planiny Horný vrch. V niektorých prameňoch sa hrad spomína už v r. 1270, keď ho kráľ Béla IV. daroval šarišskému grófovi Tekušovi. Jeho vnuk Ján si už písal predikát „de Thurna“. Postavenie dnešného hradu (možno na mieste menšieho dreveného, zničeného Tatármi) je však doložené až v r. 1357, kedy povolenie na jeho výstavbu dostali od kráľa traja synovia […]