Podporte nás svojimi 2% z dane za rok 2018

Milí priatelia pamiatok Gemera,

OZ Gotická cesta sa zaoberá ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva v ekonomicky slabšom regióne horného a stredného Gemera. Ozajstnou perlou sú dochované gotické kostoly s pôsobivou freskovou výmaľbou. Prispejte, prosím, nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2% z Vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie a obnovu cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri.

Ako sme použili prostriedky z 2 % z dane vlani, si môžete pozrieť TU.

Čo potrebujete?

1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v editovateľnej podobe:

Vyhlasenie-2-2018-editovatelne.pdf

Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na Váš daňový úrad. Za Vašu priazeň a pomoc (napr. zdieľaním tohto odkazu na Facebooku) Vám srdečne ďakujeme.

Pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, tu sú údaje na vyplnenie príslušnej kolónky v daňovom tlačive:

Občianske združenie Gotická cesta

Adresa: Pionierov 631/2, 048 01 Rožňava

IČO: 42100089

číslo účtu: 11637672/5200

IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

Vopred ďakujeme 🙂