Dátum:
Rubrika:
2%
Tagy:

Podporte nás svojimi 2 % z dane za rok 2018

Milí priatelia pamiatok Gemera,
OZ Gotická cesta sa zaoberá ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva v ekonomicky slabšom regióne horného a stredného Gemera. Ozajstnou perlou sú dochované gotické kostoly s pôsobivou freskovou výmaľbou. Prispejte, prosím, nášmu občianskemu združeniu aj tento rok sumou 2 % z vami zaplatenej dane. Získané prostriedky do posledného centa použijeme ako príspevok na reštaurovanie a obnovu cenných kultúrnych pamiatok na Gemeri.

Ako sme použili prostriedky z 2 % z dane vlani, si môžete pozrieť v nasledujúcom článku.

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2018

Čo potrebujete?
1. Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.
2. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane, ktoré tu prikladáme v editovateľnej podobe:

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie a vyplnené tlačivo doručte (poštou, osobne) do konca apríla na váš daňový úrad. Za vašu priazeň a pomoc (napr. zdieľaním tohto odkazu na Facebooku) vám srdečne ďakujeme. Pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, tu sú údaje na vyplnenie príslušnej kolónky v daňovom tlačive:

 

Občianske združenie Gotická cesta
Adresa: Pionierov 631/2, 048 01 Rožňava
IČO: 42100089
číslo účtu: 11637672/5200
IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

Vopred ďakujeme 🙂