Dátum:
Rubrika:
Novinky, Rok nástennej maľby

Prežite júl na Gotickej ceste (Program Roka nástennej maľby)

Možno sa v lete chystáte na cesty necesty. Prázdniny sú na to stvorené. Vyberte si tentokrát unikátne klenoty za múrmi stredovekých kostolov na Gemeri a Malohonte.

Rok nástennej maľby 2023 – iniciatíva Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími organizáciami vás opäť pozýva na jedinečné podujatia.

V júli sa ponuka obohatila o pozorovanie mýtických súhvezdí, letné tábory pre menšie deti aj netradičný cyklovýlet. Čo konkrétne vás čaká pri spoznávaní gotických kostolov so Značkou Európskeho dedičstva?

1. BICYKLOM PO GOTICKEJ CESTE, jednodňový cyklovýlet
Dátum, čas, miesto: 15.7.2023 (sobota), 8:00 – 18:30 hod, odchod z parkoviska Masarykova 2, Jumbo centrum, Košice
Organizátor: Košice Región Turizmus (KRT) – cestovná agentúra
Vydajte sa na cyklovýlet po Štítnickom okruhu Gotickej cesty na Gemeri. V spoločnosti skúsených cyklosprievodcov objavíte zaujímavosti lokálnych cyklotrás. Za hrubými kostolnými múrmi spoznáte gotické fresky a poetické nástenné maľby.  Preprava je zabezpečená komfortným 50 miestnym autobusom a cykloprívesom s kapacitou 30 bicyklov.
Vstupné pre peších turistov 25€, zľavnený 22€ (dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ŤZP), s prepravou bicykla 27€, zľavnený 24€ (dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ŤZP)
Viac informácií a registrácia: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/bicyklom-po-gotickej-ceste-i/

2. VI. LETNÝ MÚZEJNÝ TÁBOR PRE DETI – Gotika s Baníckym múzeom
Dátum: 17. – 21. júl 2023 a 24. – 28. júl 2023
Organizátor: Banícke múzeum Rožňava v spolupráci s OZ Gotická cesta
Tábor pre deti od 6 do 10 rokov je tematicky zameraný na Rok nástennej maľby. Ústrednou témou je obdobie gotiky. Počas tábora navštívia deti kostoly na Gotickej ceste Gemera, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a vyskúšajú si rôzne remeslá. Na konci tábora sa stanú čestnými členmi baníckeho cechu.
Ďalšie informácie: https://www.banmuz.sk/pripravujeme/620-gotika-s-banickym-muzeom

3. VÝJAZDOVÉ WORKSHOPY S BANÍCKYM MÚZEOM
Dátum: 15.07.2023 a 22.07.2023 (soboty)
Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave a Košice Región Turizmus (KRT)
Prenos do čias gotiky a maľovania nástenných fresiek. Ako sa získavali pigmenty z rôznych druhov minerálov na maľbu fresiek? Ako sa asi maľovali gotické výjavy na drevenú kazetu? Zároveň si vyrobíte pamätné odznaky s logami kostolov. Workshopy sú súčasťou výletov – Bicyklom po Gotickej ceste a Gemerské sakrálne tajomstvá II.
Vstupné: 2 € /osoba priamo na mieste
Viac informácií: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/bicyklom-po-gotickej-ceste-i/
https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-ii/

4. POHĽAD NA SÚHVEZDIA OČAMI MYTOLÓGIE
Dátum: 21.7.2023 (piatok), od 21:00 hod
Organizátor: hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom
Interaktívne pozorovania súhvezdí v astroparku Hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktoré vám umožní prepojiť orientáciu na nočnej oblohe s gréckou mytológiou. Počas programu bude predstavený aj nafukovací model Zeme. Podujatie je zabezpečené pre širokú verejnosť zdarma.

5. GEMERSKÉ SAKRÁLNE TAJOMSTVÁ II., jednodňový autobusový výlet
Dátum, čas, miesto: 22.7.2023 (sobota), 8:00 – 18:00 hod, odchod z parkoviska Masarykova 2, Jumbo centrum, Košice
Organizátor: Košice Región Turizmus (KRT) – cestovná agentúra
Nechajte sa sprevádzať po gotickej ceste Gemera a objavte skutočné poklady gemerských kostolíkov Štítnického okruhu. V nenápadných dedinkách, za hrubými kostolnými múrmi, spoznáte gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov. Hoci pravdu o skutočnom autorovi Majstrovi ochtinského presbytéria už asi neobjavíme, majstrovská práca zanechá hlboký dojem aj v dnešnej dobe. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.
Vstupné: 25 €, zľavnený 22 € (dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ŤZP)
Viac informácií a registrácia: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-ii/

Vráťte sa v čase a spoznávajte unikátne čriepky bohatej histórie Gemera a Malohontu stopami Gotickej cesty práve toto leto. Krása a um stredovekých majstrov vás prosto očarí.