Dátum:
Rubrika:
Články
Tagy:

Silická Brezová – výskum (Peter Koreň)

Výskum nástenných malieb, historického muriva a omietok bol realizovaný v roku 2021. Výsledky zistení sa opierajú o terénny výskum, ktorý bol zameraný na sondáž na exteriérových a interiérových stenách kostola, vrámci ktorých boli odobraté vzorky omietok. Archívny materiál skúmala Mgr. Monika Tihányiová, PhD z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Terénne časti[…]

Celý článok