Dátum:
Rubrika:
Nezaradené
Tagy:

Vernisáž v Brdárke

Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z., ktoré pracuje už štvrtý rok, zorganizovalo dňa 7. novembra 2015 pre širokú verejnosť výstavu obrazov Ing. arch. Romana Škantára, predsedu združenia, ktorý je už desiaty rok občanom Brdárky a intenzívne sa venuje obnove tunajšieho evanjelického kostola. Výstava, ktorá mala benefičný charakter, bola nainštalovaná priamo v kostole, kde prítomných hostí privítala kurátorka výstavy a členka občianskeho združenia Mgr. Edita Kušnierová, ktorá predstavila autora a jeho maliarske umenie. Predstavený výber z autorovej tvorby pozostával z tematicky rôznorodých diel, od mestských zákutí rodných Košíc, cez figurálne motívy, portrét, krajinu až po vidiecke motívy inšpirované práve okolitou gemerskou krajinou a samotnou Brdárkou. Súčasne upriamila pozornosť prítomných hostí aj na samotné prostredie kostola vyzdobené rovnako výtvarnými dielami na tunajšom oltári, kazateľnici a maľovanej empore, čo publikum mimoriadne zaujalo. Príjemnú atmosféru podujatia osviežil hrou na akustickej gitare mladý umelec Martin Jakubove.

K prítomným sa prihovoril aj autor obrazov architekt Roman Škantár, ktorý v krátkosti predstavil činnosť a prvé úspechy občianskeho združenia pri obnove kostola. Vďaka finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR bola za posledné dva roky kompletne obnovená strecha veže kostola a zreštaurovaný barokový oltár. Úpravy vnútorných stien interiéru kostola, konzervačné nátery mobiliáru a inštalovanie úsporných svietidiel zabezpečilo občianske združenie z vlastných prostriedkov a v spolupráci s tunajším cirkevným zborom a jeho duchovným správcom.

Zámer občianskeho združenia upozorniť širšiu verejnosť na akútnu potrebu získavania finančných prostriedkov pre záchranu brdárskeho kostola, sa na vernisáži nad očakávanie vydaril. Medzi prítomnými hosťami boli zastúpení nielen občania Brdárky, ale aj Jelšavy, Revúcej, starostovia Brdárky a Štítnika so svojimi manželkami, evanjelickí kňazi z blízkeho okolia, príbuzní a priatelia organizátorov a zástupcovia občianskeho združenia Gotická cesta. Všetkým naše občianske združenie vyjadruje veľkú vďaku za finančné príspevky, ktoré pomôžu posunúť záchranu brdárskeho kostola aspoň o malý krôčik.

e.k.

foto Maroš Detko, Revúca