Dátum:
Rubrika:
Články
Tagy:
,

Symboly Gotickej cesty

Najvýznamnejším kostolom Gotickej cesty na Gemeri sme priradili logá, symboly založené na jedinečných prvkoch každého kostola. Priniesť do regiónu kvalitný dizajn, jednotnú a rozpoznateľnú identitu je jedným z cieľov nášho občianskeho združenia. Jednotlivé logá nájdete v našich materiáloch, mape, brožúrach i v kostoloch samotných.

Projekt vznikol v spolupráci o.z. Gotická cesta s dizajnérmi zo združenia Dizajn na kolesách s podporou NF Telekom pri Nadácii Pontis. Prinášame vám vysvetlenie log:

 

Rožňava

Na portále nad hlavným vstupom do rožňavskej katedrály nájdeme veraikon – ten sa stal jej logom. V umení ide o zobrazenie Kristovej tváre v podobe vychádzajúcej z krvavého odtlačku v šatke.

 

Henckovce

V erbe obce je svätý Štefan z rodu Arpádovcov, prvý uhorský kráľ, ktorý bol pravdepodobne aj pôvodným patrónom rímskokatolíckeho kostola v tejto obci. Preto sme ho vybrali do loga.

 

Dobšiná

Na vnútornej strane víťazného oblúka v ev. a. v. kostole je na freske oproti sv. Hieronymovi svätá Hildegarda z Bingenu, významná stredoveká mníška. Na logu je zvitok, ktorý je pre ňu typický.

 

Plešivec

Na logu rodového kostola Bebekovcov zasväteného pôvodne sv. Jurajovi sú tri Márie pod krížom, ktoré nájdeme v interiéri na freske. Dnes je to kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínsky).

 

Štítnik

Logo dnes evanjelickej baziliky v Štítniku zobrazuje starozákonného proroka Jonáša vypľutého z veľryby, pretože tento motív je v kostole trikrát – na freske, na mortuáriu a na oltári ako rezba.

 

Ochtiná

Hlava s tromi tvárami, ktorá je aj logom celej Gotickej cesty, vyjadruje stredovekú predstavu o Božej Svätej Trojici. Toto zobrazenie, ktoré zakázal Tridentský koncil, nájdeme na Slovensku už len v Žehre a v Rákoši.

 

Koceľovce

Logo gotického evanjelického a. v. kostola v Koceľovciach s barokovým oltárom, bohatého na nádherné fresky Majstra ochtinského presbytéria, znázorňuje gotické kované dvere.

 

Rybník

Kríž z loga nájdeme nad pastofóriom (miesto na oblátky a víno určené na prijímanie). Dnes ev. a. v. kostol bol pôvodne zasvätený sv. Krížu. Prvýkrát sa spomína aj s obcou ako Santa Crux (Svätý Kríž).

 

Chyžné

Na logu rímskokatolíckeho gotického kostola v Chyžnom je vzácny vyrezávaný krídlový oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče z roku 1508. Okrem neho na vás v kostole čakajú prekrásne fresky.

 

Rákoš

Na logu rímskokatolíckeho kostola v Rákoši nájdeme ruku svätého Františka so stigmou, ktorú nájdeme na freske na južnej stene kostola.

 

Kameňany

Motív Metercie – znázornenie sv. Anny Samotretej (Ježišovej starej mamy), Panny Márie a malého Ježiška nájdeme v tomto dnes evanjelickom a. v. kostole na freske.

 

Šivetice

Vonkajší pohľad na rotundu svätej Margity Antiochijskej sme spodobili priamo do loga. Na románske pomery je rotunda, ktorá skrýva vzácne fresky, mimoriadne široká.

 

Brdárka

Brdárskym logom sa stala kartuša na boku vzácnej drevenej maľovanej empory, ktorá pripomína obnovu chóru v roku 1826 za farárskeho pôsobenia otca Pavla Jozefa Šafárika z Kobeliarova.

 

Roštár

O pelikánoch sa v stredoveku verilo, že v čase núdze kŕmia svoje mláďatá vlastnou krvou. Preto sa stali symbolom – aj Kristus vylial svoju krv za ľudí. V logu je podoba mláďat pelikána z kazateľnice.

 

Fotka Gotická cesta.