Dátum:
Rubrika:
Rozsnyói körút, Templomok
Tagy:

Berzéte, református templom (Brzotín)

Rozsnyó városától délre az első, múltjában is jelentős település, a valaha volt uradalmi székhely, Berzéte. A település legjelentősebb épülete Árpád-kori temploma, mely a XIII. század második negyedére datálható. Az impozáns épület a település közepén található, s idilli képet fest. Középkori, lőrésekkel és támpillérekkel tűzdelt kőfallal körülvéve magasodik a lakóházak fölé. A templom védőszentje Szűz Mária lehetett. A románkori épület téglából épülhetett, csakúgy mint a közeli Süvéte rotundája. Az épület először a XIV. század harmincas éveiben említik a pápai tizedszedők jegyzékében. Az épület első átépítése a XIV. század közepére datálható, amikor is a templom hajója keleti irányban ki lett bővítve. Az eredeti szentélyt lebontották, helyére a mostani, négyszögletesv alaprajzú szentély épült. További jelentős javításokat végeztek az épületen 1420-ban, valamint a XV. század végén. A XVI. század végétől az épület a reformátusok kezére kerül, melynek a templom falán 2017 október 31-én, a reformáció 500. emlékévében elhelyezett tábla állít emléket. A barokk-kor építészeti stíluselemeit az 1723-ban elvégzett felújítások során, valamint az 1790-es nagy tűzvész után kapta a templom, ekkor épült az északi hajó is. A felújítások során megemelték a falakat, a főhajót boltíves mennyezettel fedték, valamint támpillérekkel támasztották meg a külső falakat. Ugyanebben az időben Stephanides Benjámin losonci harangöntő mester öntötte újból a templom harangjait. A torony állagmegóvó javítására 1804-ben került sor Iserle J. mester vezetésével. 1806-ban az északi bejárathoz egy boltíves árkádos előteret építettek, ami a mai napig használatban van. A templom alatti Hámosi kripta a keleti oldalról közelíthető meg, ennek a bejáratát 1790-ben falazták az épülethez. 1857-ben a templom ismét új harangokat kapott a régiek újbóli átöntésével, mely munkát a losonci Josef Heidenberger végezte el. 1888-ban a rozsnyói Szilvássy F. vezette a felújítási munkálatokat. A templomot Nt. Mudi Róbert lelkészsége óta 2003-tól folyamatosan javítgatják, s zajlik a régészeti feltárás és a művészettörténeti kutatás. A templom egy kéthajós épület, egyenes záródású szentéllyel, és átépített zömök toronnyal. A szentély keresztboltozata a XIV. században épült, záróköve ötágú csillaggal ékesített. A templom hajója porosz süvegboltozattal fedett, a későbarokk felújítás idejéből, a mellékhajó keresztboltozatú 1723-ból. A 2004-es régészeti feltárás alatt a templom hajójának déli oldalán román-kori ablakokat találtak, oldalfalán külső freskótöredékeket fedeztek fel, melyek Szent Kristófot ábrázolják.

A gótika elemei közül a nyugati oldalon az impozáns bejárati kapu, a keleti falon, a szentély diadalíve, valamint a torony és a szentély ablaknyílásai a jelentősek. A valamikori szentélyt egy gótikus ablak zárja, melynek a boltívhajlataiban megmaradt a középkori festés.

A késő barokk belső berendezés a református egyház hitvallását tükrözi. A késő barokk szószék a XVIII. század második feléből származik, melynek koronáján megtalálható a Máriássy család címere. A református templomok következő tipikus eleme az ún. Mózes-szék, mely a szószék mellett található és kizárólagosan a lelkipásztor számára van fenntartva. A templomban a Mózes-székkel szemben egy barokk patrónusi pad található, melyben a gyülekezet fő támogatói ültek. A templom főhajóját nyugatról egy fa karzat zárja, melyen felújítást igénylő, neoreneszánsz házú orgona található. A gyülekezet tulajdonában egy értékes reneszánsz-barokk kehely is található 1631-ből. A régi időket felelevenítő épületegyüttes része a különálló Máriássy kripta.

Berzétén, a több kiemelt műemlék is található: a klasszicista stílusú Szent Anna római katolikus templom, a Máriássy család barokk kastélya, a klasszicista stílusú ún. „fehér kastély”, három értékes kúria és a berzétei vár romjai. A Máriássy család címerének motívumát a templom logójaként használtuk fel.

 

Stílus: gótikus Építési időszak: 13. század második negyede
Egyház: református Patrocínium: eredetileg Szűz Mária
Körút: rozsnyói

 

Elérhetőség: Róbert Mudi, lelkipásztor
Telefonszám: +421 905 946 276