Rólunk

Az egyesület tagjai, 2020 augusztus

A Gótikus Út Egyesület 2007. november 11-én jött létre a rozsnyói műemlékvédelmi szakemberek és a rozsnyói Regionális Fejlesztési Ügynökség közötti többéves együttműködésének eredményeként. 2008 januárjában vették nyilvántartásba. A kulturális örökség védelmével és helyreállításával foglalkozó szakemberek, tehát az alapító tagok mellett azoknak az önkormányzatoknak a képviselői is elfogadták a tagságot, amelyekben a gótikus emlékművek találhatók, valamint az evangélikus és a római katolikus egyház képviselői, mint e kulturális emlékek tulajdonosai. Az egyesület célja, hogy a Gótikus út Gömöri turisztikai útvonalán található kulturális emlékek érdekében dolgozzon. Az elmúlt években elsősorban pozsonyi származású, főleg építészettel és történelemmel foglalkozó egyetemi hallgatók csoportja tevékenykedett az egyesületben. Az egyesület tevékenysége kulturális események, kirándulások, előadások és szakmai konferenciák szervezése, turisztikai anyagok kiadása. Ezen túlmenően a templomok helyreállításának és promóciójának finanszírozását kívánja segíteni.

Az utóbbi években az egyesületen belül többnyire Pozsonyból származó történelem- és építészethallgató diákok csoportja tevékeny.

 

2017-ben a Gótikus út hét őrzője (“Sedem strážcov”) projekt zajlott a henckói templomban.

2018-ban ismét megvalósult a Hét őrző projekt, valamint a Gótikus út menti középkori templomokból származó új felfedezésekre összpontosító konferencia és a Gótikus út nyitva c. rendezvény is megszervezésre került. Kiadtuk a Gótikus út térképét és brozsúrákat pár kiválasztott templomhoz. Ebben az évben Csetnekre és környékére összpontosítottunk.

2019-ben a Gótikus út őrzői Berdárkán és Restéren tevékenykedtek. Kiadtuk a Gótikus út térképét magyar nyelven is, valamint további brozsúrákat. Ebben az évben is megszerveztük a Gótikus út nyitva c. eseményt, ezáltal a Bubek család egykori területein fekvő, főképp kálvinista templomokra összpontosítva.

2020-ban immár negyedszer került megszervezésre a Konferencia, a Gótikus út nyitva keretén belül pedig 13 templomot tettünk hozzáférhetővé.

Az egyesület fontos céljai közé tartozik az adminisztratív és pénzügyi segítségnyújtás a műemlékek tulajdonosainak – segítünk a Szlovák kultúrminisztérium, a Közép-Európai Alapítvány és más források által meghirdetett dotációkra pályázni. A Gótikus út számára felajánlott 2%-nyi adók teljes egészét a műemlékek felújítására szánjuk a “Tulajdonos szükséghelyzetben – veszélyben forgó műemlék” („Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození“) program keretén belül.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI

A Gótikus út egyesület céljai az alábbiak:

 1. Együttműködni és részt venni az egykori Gömör-Kishont vármegye területén található épített és képzőművészeti középkori műemlékek  védelmén, megóvásán, propagációján és felújításán. Ebben az értelemben biztosítani a nyilvánosság oktatását és minőségi működését a történelmi, kulturális és természeti örökség megőrzésével kapcsolatban a humanizmus, hazaszeretet, tudományosság és demokrácia értékeire alapozva.
 2.  Biztosítani a történelmi anyagok védelmét, turisztikai termékeket létrehozni a látogatottság növelése és a régió látogatóinak megőrzése érdekében, hozzáférhetővé tenni az egyes történelmi objektumokat.
 3.  Támogatni az önkormányzatok és tulajdonosok igyekezetét az objektumok felújításakor, kiállításokkor, ismeretterjesztő és oktató jellegű projekteknél.
 4.  Aktívan kezdeményezni az új, legmodernebb tudományos ismeretek alkalmazását a történelmi objektumok felújításának minőségét növelve, a történelmi örökség prezentációjakor a legelőnyösebb metódusokat használni.
 5.  Részt venni a problémák megoldásán és a történelmi objektumok megőrzésén.
 6. A helyi önkormányzatok szerveivel és állami szervekkel együttműködve a műemlékek megőrzésére és hozzáférhetőbbé tételére irányuló aktivitásokat szervezni.
 7. . Ajánlatokat tenni a műemlékek használatára felújításukkor, műemlékvédelmi formákat és felhasználási lehetőségeket ajánlani a lakosság szabadidőbeli tevékenységeire való tekintettel, továbbá ajénlatok nyújtása a környezetvédelem szabályainak betartására, a műemlékekben való tartózkodás körülményeire.

 

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁRGYA

A Gótikus út egyesület:

 1.  Kidolgozza, koordinálja és megvalósítja a régió fejlesztési programjait. Tevékenységet és együttműködést koordinál a kultúrutak fejlesztését és termékeit bebiztosító szubjektumokkal.
 2. Koordinálja és metodikusan irányítja a regionális fejlesztési stúdiók kidolgozását, az egyes kulturális utak fejlődését támogató projektek előkészítését, finanszírozását, realizációját a régió mint területi egység koncepciójával összhangban.
 3. Együttműködik az önkormnyzatok, egyházak és további szervezetek irányultságának kidolgozásán, hangsúlyt fektetve a kulturális és természeti örökség megőrzésére a régióbeli és azon kívüli piac igényeinek alapján.
 4.  Tanácsadói tevékenységet biztosít a vállalkozók és önkormányzatok számára.
 5.  Kapcsolódik az európai információs hálókra és adatbankokra a regionális fejlesztés területén belül, és ezeknek megfelelő hazai hálókat és adatbankokat hoz létre.
 6. Információs rendszert alkot, információs irodalmat ad ki, konferenciákat, szemináriumokat és kiállításokat szervez, a hazai és külföldi szubjektumok aktivizálása céljából.
 7.  A Műemlékvédelmi alap központi jegyzékébe (“Ústredný zoznam pamiatkového fondu“) való beírásra ajánl új, figyelemre méltó helyszíneket és a régió kulturális örökségeinek tárgyait.