Dátum:
Rubrika:
Rozsnyói körút, Templomok
Tagy:

Henckó, Mindenszentek temploma (Henckovce)

A település központjában áll Henckó római katolikus temploma, melyet minden bizonnyal eredetileg Szent István tiszteletére szenteltek fel. Az első magyar király megjelenítését láthatjuk a település címerében és a templom logójában egyaránt. A ma már használaton kívüli templom a különálló harangtoronnyal, egy fallal körbevett magaslaton áll. Az útról ma már nem látható, annak ellenére, hogy régen a vidéken átvezető fő útvonal épp mellette haladt el.

A templom a 13. század második felében épült és eredetileg Hermanháza településhez tartozott. Klasszikus, kisméretű falusi templom, egyenes záródású, négyszög alaprajzú, keresztboltozattal fedett szentéllyel. A főhajót minden bizonnyal nyeregtetővel fedték, amely azonban nem maradt fenn eredeti állapotában. Az épület egy kisebb, fallal körülvett magaslaton helyezkedik el, az északi oldalán egy különálló harangtorony látható, amely féltetős szerkezettel kapcsolódik a templomépülethez. A templom épületén két jelentősebb átalakítás nyomait fedezhetjük fel. Az első a 17. századra tehető, ebben az időszakban épült ugyanis a templomot körülvevő fal és a harangtorony. A második átalakítás az 1900-as évek környékén történt, egy tűzvész pusztítása után fokozatosan újították fel a templomot. A harangtoronyban található harang 1901-ből származik, mindmáig emberi erővel üzemel. Az egész templomot körülvevő erődfalat a helyi szájhagyomány szerint a husziták építették, lőréseinek maradványai máig is láthatók

A körítőfal műemléki felújítása jelenleg is zajlik. A hajó északi falán látható falképek minden bizonnyal a 14-15. században készülhettek és az egyes árulkodó jegyek alapján (lovas lándzsával) a Szent László legenda részletei tárultak fel, amely jelenet megjelenítése Gömör vidékén nem meglepő. A 17. század első felében, mikor a templom az evangélikus egyház tulajdonába került, készülhettek a szentélyt díszítő reneszánsz falképek (secco) – minden bizonnyal Jób és barátai beszélgetését ábrázolják. Ez a jelenet Luther 1534-ben kiadott Bibliájából származik és egyfajta példabeszéd illusztrációként került fel a falra. Megjelenik rajta Jób felesége is. Később a templom újra a katolikus egyházhoz került. A diadalíven ornamentális díszítés látható – tulipán és gránátalma. A templom orgonája nem maradt fenn. Az oltár fa talapzata a második világháború idejéből származik, elülső oldalán épített kő oltármenza látható, fából készült szentségházzal.

Az oltárépítmény hátsó oldalába évszámokat és neveket véstek 1950-1972 között (minden bizonnyal a gyerek ministránsok). A kőből készült szószék a 17. századra datálható. A hívek számának csökkenésével a templom használaton kívülivé vált. A Gótikus út Társulás a Szlovák Kulturális Minisztérium pályázatán belül 2010 óta folyamatosan dolgozik a templom műemléki felújításán. Ennek köszönhetően cserélték le a templom zsindellyel fedett tetejét és egy komolyabb történeti és régészeti kutatás is zajlott a templom területén.

2017 augusztusában Henckó temploma adott otthont az első „7 őrző” projektnek, melynek keretén belül hét lelkes egyetemista bekapcsolódott a templom körül zajló munkálatokba, az eseményt pedig tárlatvezetésekkel és különleges koncerttel zárták. A karzaton fotókiállításra megfelelő helyet alakítottak ki és bemutatták a templom felújításával és hasznosításával kapcsolatos további terveket. A jövőben a templom egyfajta központi információs pontként jelenne meg a Gótikus út szívében, innen indulna az út a környékbeli Gecelfalva (Koceľovce), Ochtina (Ochtiná) és Csetnek (Štítnik) gótikus templomaihoz.

A településen található egy máig használatban lévő evangélikus templom, mely 1798-ban épült. A templom szentélyében egy értékes későbarokk oltár látható.

 

Stílus: gótikus Építési időszak: 13. század második fele
Egyház: római katolikus Patrocínium: Mindenszentek, eredetileg valószínűleg István Király
Körút: rosznyói

 

Elérhetőség: polgármesteri hivatal Henckó
Telefonszám: +421 58 788 12 63

 

A Henckói templom helyreállításáról (David Raška)