Dátum:
Rubrika:
Rozsnyói körút, Templomok
Tagy:

Rozsnyó, Szűz Mária Mennybemenetele templom (Rožňava)

Rozsnyó, a jeles bányaváros (a környéken aranyat, ezüstöt és vasat bányásztak), 1291 óta az esztergomi érsek tulajdona volt. III. András király Monoszló Lodomér érseknek adományozta az osztrák Albert herceg elleni harcban nyújtott segítségéért. 1776-tól püspöki székhely.

1304-ben készült el gótikus stílusban a város plébániatemplomaként. Az eredeti gótikus berendezésből csak a nyugati empórium (meglehetős neogótikus átalakításon esett át) és az 1507-ből származó, tíz méter magas kőpasztofórium maradt meg. A székesegyház a 16. és 17. században több szerkezeti átalakításon esett át. A belső teret leginkább a neogótikus stílusú átalakítások jellemzik. A templom szabálytalan kéthajós, a presbitérium poligonális lezárásával, a szentély késő gótikus bordásboltozattal fedett. A főhajó boltozata csillag alakú.

A Szent Kereszt kápolna portálja egy 1516-ból származó jelentős reneszánsz emlékmű, amelyen Bakócz Tamás esztergomi érseknek, a híres művészetpártolónak a címerét láthatjuk, aki meglehetős hatással volt a templom pompás átépítésére a 15.és a 16. század fordulóján. 1776 után ennek az úgynevezett Bakócz-kápolnának a terét két szintre osztották, hogy helyet adjanak egy sekrestyének, egy könyvtárnak és egy kis kápolnának.

A berendezés az 1776 utáni időszakból származik, amikor a templom székesegyházzá vált. A főoltárt, a szószéket és a kanonoki stallumokat Gode József szobrász helyi műhelyében készítették, aki a pozsonyi Gode Lajos szobrásznak volt a fia, ki R. Donner követője volt. A főoltárkép – Tiziano Szűz Mária mennybemenetele című festményének másolata – újabb keletű.

Különösen figyelemre méltó a nagyon értékes Metertium – Egyedülálló Szent Anna című késő gótikus táblakép 1513-ból, amely Szent Annát ábrázolja Szűz Máriával és a kis Jézussal. Szent Anna kultuszát a német bányászok hozták magukkal (ellentetben a szlovák bányászok tipikus védőszentjével, Szent Barbarával). A festmény hátterében a bányászat és az ércfeldolgozás folyamatai láthatók. A Szentlélek galamb alakban lebeg Jézus felett, és az Atya van legfelül, a fán angyalok játszanak mennyei zenét.

A rozsnyói székesegyház főbejárata feletti portálon a veraikon látható – ez lett a székesegyház logója- ami Krisztus arcának művészeti ábrázolása, Szent Veronika Jézusnak adott kendőjén véres arcának lenyomata látható.

1836-ban a déli oldalhajó Szent Anna kápolnáját Szent Neito kápolnájává alakították, akinek ereklyéit Rómából hozták ide.

A templom mellé 1776-1779-ben Mayer János rozsnyói építőmester tervei alapján különálló harangtornyot építettek ami a város nevezetessége, a helyi ún.gömöri-klasszicizmus egyik példája. Ma három harang található benne.

 

Stílus: gótikus Építési időszak: 1304
Egyház: római katolikus Patrocínium: Boldogságos Szűz Mária mennybemenetele
Körút: rozsnyói

 

Elérhetőség: plébánia hivatal
Telefonszám: +421 903 867 200