Dátum:
Rubrika:
Jolsvai körút, Templomok
Tagy:

Gömörrákos, Szentháromság templom (Rákoš)

Jolsva városának közvetlen közelében egy korai, bányászok lakta település egyik magaslatán található ez az egyedülálló gótikus falképeket rejtő templom. A templom a település északi részén található, a Vashegy lábánál, ahol egykor a Bebek család ősi vára állt.

A település római katolikus, Szentháromság tiszteletére felszentelt temploma egy 13. század közepén épült kora gótikus egyhajós templomépület, melynek szentélye az eredeti, román kori formájában őrződött meg (román kori ablaknyílásokkal). A templom bejáratát gótikus csúcsív díszíti. A hajó festett famennyezete a 17. század végére datálható. A templom előtt barokk harangtorony áll, fából készült felépítménnyel.

A belső terében található falképek, melyek a szentély egészét és közel a hajó teljes északi falát fedik a 14. század második harmadától egészen a 15. század második feléig datálhatóak. Ebben az esetben is kiemelkedő kvalitású itáliai hatású falképekkel találkozhatunk, melynek nagy részét minden bizonnyal a Bebek család képviselőinek donátori tevékenységéhez köthetjük. A Bebekek, Nagy Lajos király szolgálatában állva több jelentős Észak Itáliába tartó diplomáciai úton vettek részt, mely során megismerkedhettek a legjelentősebb itáliai mesterek műveivel, sőt mestereket is hívhattak saját birtokaikon épülő templomaik kifestésére. (Így Pelsőc, Csetnek vagy Rákos esetében is hasonló magas, kvalitású festőt/festőket a kutatás). A szentély boltozatán a Trónoló Krisztus nagyméretű alakja látható, melyet angyalok, a négy egyházatya és evangélista szimbólumok vesznek körbe (Máté – angyal, Márk – oroszlán, Lukács – bika, János – sas). A szentély falain próféták, apostolok, valamint a három szent magyar király: László, István és Imre kaptak helyet. Az ablakok körül szentalakok láthatóak: Katalin, Borbála, Erzsébet és Margit. Különleges ábrázolás a Szenvedő Krisztus alakja, akit a sírban állva édesanyja Mária tart a kezében. A jelenetet angyalok és Keresztelő Szent János alakja gazdagítják. A diadalív falain szentalakok, próféták, az 5 okos és 5 balga szűzről szóló példázat alakjai, egy részben sérült Köpenyes Mária, valamint egy nagyon különleges Szentháromság ábrázolás kapott helyet. Ez az egyedülálló háromarcú Szentháromság ábrázolás, melyet a tridenti zsinaton betiltottak vélt pogány gyökerei miatt, a közeli Ochtina és a Szepes megyei Zsegra templomában is felbukkan. Az ochtinai ábrázolást követve ez az ikonográfiai formula került a Gótikus út fő logójára.

A templom hajójának északi falát közel teljes egészében falképek fedik és három horizontális sávra tagolják a hajó falát. A felső sávban a Szent László legenda jelenetei láthatóak – Szent László és csapatai lovakon, kopjákkal felfegyverkezve üldözőbe veszik a kun sereget. A második és harmadik sávban az Utolsó ítélet ábrázolása kapott helyet, központjában a Trónoló Krisztus alakjával, angyalokkal és a szentek képviselőivel. Alattuk nyitott sírok, a feltámadó lelkek alakjaival. Szent Mihály arkangyal megosztja a feltámadottakat, az üdvözült lelkek a mennyek kapuja felé igyekeznek, míg a kárhozottak csoportját az ördögök alakjai láncra verve vezetik a pokol kapuja felé. A legfiatalabb rákosi falképek a 15. század elejére datálhatóak és Szűz Mária mennybemenetelét, valamint különböző szentalakokat ábrázolnak. Külön kiemelkedő a Szent Ferenc stigmatizációját bemutató falkép. A szent stigmái a Krisztus szenvedésével való azonosulás csodás jelképei. Szent Ferenc stigmákkal jelölt keze került a rákosi templom logójába.

1992-től megszakításokkal zajlik a templom műemléki felújítása, valamint belső tér falképeinek restaurálása. A templom berendezése a restaurálást követően raktárba került. Jelenleg a falképek restaurálása miatt miséket nem tartanak az épületben.

 

Stílus: román Építési időszak: 13. század fele
Egyház: római katolikus Patrocínium: Szentháromság
Körút: jolsvai

 

Elérhetőség: hölgy Pavlíková, egyházfi
Telefonszám: +421 915 152 432