Kontakt

Občianske združenie Gotická cesta
Pionierov 631/2
048 01 Rožňava
gotickacesta@gmail.com
David Raška, telefón: 0918 982 203

OTP Banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 11637672/5200
IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

Ing. Miroslav Boldiš, predseda občianskeho združenia
Ing. arch. Eva Šmelková, odborná garantka
David Raška, zodpovedný za projekty Sedem strážcov a Gotická cesta otvorená
Peter Lukáč, webmaster

Zdieľajte článok