Kontakt

Združenie Gotická cesta
Pionierov 631/2
048 01 Rožňava
gotickacesta@gmail.com
00 421 918 982 203

OTP Banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 11637672/5200
IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

Ing. Miroslav Boldiš, predseda združenia

Ing. arch. Eva Šmelková, odborná garantka

Ing. arch. David Raška, zodpovedný za projekty Strážcovia Gotickej cesty a Gotická cesta otvorená

Bc. Peter Lukáč, webmaster

 

Zdieľajte článok