Kontakt

Občianske združenie Gotická cesta

Pionierov 631/2
048 01 Rožňava

0918 982 203 David Raška

OTP Banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 11637672/5200
IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

Ing. Miroslav Boldiš, predseda občianskeho združenia

Ing. arch. Eva Šmelková, odborná garantka

David Raška, zodpovedný za projekty Sedem strážcov a Gotická cesta otvorená

Peter Lukáč, webmaster