Symboly Gotickej cesty

Najvýznamnejším kostolom Gotickej cesty na Gemeri sme priradili logá, symboly založené na jedinečných prvkoch každého kostola. Priniesť do regiónu kvalitný dizajn, jednotnú a rozpoznateľnú identitu je jedným z cieľov nášho občianskeho združenia. Jednotlivé logá nájdete v našich materiáloch, mape, brožúrach i v kostoloch samotných. Projekt vznikol v spolupráci o.z. Gotická cesta s dizajnérmi zo združenia Dizajn na kolesách s podporou NF Telekom pri Nadácii Pontis. Prinášame vám vysvetlenie log:   Rožňava Na portále nad hlavným vstupom do rožňavskej katedrály nájdeme […]

Čím žila Gotická cesta na konci leta

Na Gotickej ceste sa v poslednom augustovom týždni uskutočnili tri vydarené podujatia: Sedem strážcov, Konferencia s exkurziou a večerným programom a Gotická cesta otvorená. Sedem strážcov je dobrovoľnícky projekt o. z. Gotická cesta, ktorý sa po vlaňajšom úspešnom prvom ročníku konal opäť. Tento rok sa zapojilo deväť študentov a mladých ľudí, aby pomohli s prácami na kostole v Henckovciach (pripravili priestor pre odvlhčenie a vo vnútri obili vlhké omietky), rozdistribuovali mapy Gotickej cesty do kostolov, doplnili fotodokumentáciu gemerských kostolov, pomohli […]

Kameňany – ako pokračovala obnova v roku 2016

V Sezóne roku 2016 boli tmelením scelené povrchy zvislých stien presbytéria. Pokračovalo sa v duchu metodiky prezentovania dvoch stredovekých vrstiev. V prvom rade bola zamurovaná novodobá sedília, ktorá bola vytvorená rozobratím časti hmoty južnej steny vedľa románskej sedílie. Na zámurovku boli použité plné tehly s tým, že pozadie sedílie ostalo neporušené. Na povrchu zámurovky bol vytvorený omietkový povrch imitujúci stredovekú stenu. Týmto krokom sa kompozícia radu apošolov uzavrela do pôvodného zámeru autora. Povrch tmelov bol pri razantnom bočnom osvetlení modelovaný […]

Obnova kostola v Plešivci pokračovala i v roku 2016

V sezóne roku 2016 sa pokračovalo v započatej obnove stredovekého kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci. V roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia štyroch gotických okien presbytéria so sklenenou výplňou v tvare tzv. bucní. V danej etape boli vytmelené absentujúce časti odkrytej stredovekej nástennej maľby na severnej stene presbytéria po ostenie okna. V prízemných častiach pod drevenou emporou boli odprezentované strieľne, ktoré vznikli pred rokom 1558, keď bol kostol na čas zmenený na pevnosť.   Predpokladané miesto po zaniknutom pastofóriu sa […]

Pokračovanie obnovy kostola v Plešivci

  V sezóne 2015 sa tímu realizátorov celkovej obnovy kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci podarilo ukončiť  rekonštrukciu posledného štvrtého gotického okna presbytéria. V nasledujúcich etapách sa práce sústredia na reštaurovanie jedinečnej už odkrytej nástennej maľby v presbytériu a rekonštrukciu omietok exteriérových stien presbytéria. Obnova bola doteraz finacovaná z 95 % zo zdrojov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“.16 Fotodokumentácia PDF Peter Koreň, reštaurátor

Obnova henckovského kostolíka napreduje

Za pomoci získaných finančných prostriedkov z programu MK SR Obnovme si svoj dom sa nám podarilo ukončiť obnovu strechy nášho obľúbeného kostolíka v Henckovciach.     A peknú striešku z fondu MK SR dostala i veža katolíckeho kostola v susednej obci Gemerská Poloma.   Eva Šmelková

Stará „gotická“ cesta cez Sorošku

Pôvodný názov “Szoroskő” v preklade znamená Tesná skala. Názov síce ostal do dnešných dní, ale nová cesta, ktorú postavil v prvej polovici 19. stor. Christian Raisz (1766 – 1849) (viac pozri www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1727X ) je už o inom. Prv, ako sa vyberieme na prechádzku po starom úvoze (vedie ním aj žltá turistická značka) prečítajme si, čo o ceste cez Sorošku napísal Kálmán Törs v časopise Vasárnapi újság v roku 1873 v gemerskej povesti Sedem ovčincov. “Na hranici dvoch prekrásnych žúp, Gemerskej a Turnianskej, […]

Malá galéria brdárskeho kostola

Hádam najtypickejším prvkom evanjelických kostolov v Gemeri sú drevené alebo murované empory, vo vidieckom podaní chóry. Sedávali na nich väčšinou muži alebo mládež, kým miesta žien boli v dolných dlhých laviciach. Vyvýšené chóry podopreté stĺpmi sa stavali kvôli získaniu väčšej plochy na sedenie a ich parapety boli často pestro pomaľované. V prevažnej väčšine šlo o rozmanitú rastlinnú ornamentiku alebo iluzívne mramorovanie. Empora evanjelického kostola v Brdárke je v tomto smere unikátnou pamiatkou – okrem ornamentiky je vyzdobená aj siedmimi obrazmi s figurálnymi motívmi ilustrujúcimi biblické príbehy.   Kostol […]

O oknách kostola v Plešivci

V júli 2014 sa začali prípravy na pokračovaní komplexnej  obnovy presbytéria kostola. Predmetom etapy bola rekonštrukcia južného a severovýchodného okna presbytéria kostola. Obnova naviazala na už zrealizovanú rekonštrukciu východného okna a pokračovala v začatých intenciách určených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Košiaciach v roku 2013.   Postupne boli odstránené úpravy južného a severovýchodného okna. Ako relatívne menej zdeštruované sa ukázalo severné okno.  Tam bola  zachovaná časť bankálu, pätka stredového piliera a čiastočne ostenia. Na základe toho bolo možné verne dorekonštruovať […]

Študenti na Gotickej ceste za pamiatkami Gemera

Snaha archeológov, historikov a iných odborníkov o získanie nových poznatkov o našich kostoloch a odkrytie ich pôvodných tvárí, priviedla nás študentov štvrtého ročníka gymnázia v Dobšinej, k veľmi zaujímavej a hodnotnej exkurzii, ktorá sa konala dňa 3.10.2014 v gemerských obciach Henckovce, Koceľovce, Ochtiná, Štítnik, Plešivec, Rákoš, Šivetice, Kameňany a Jelšava. Cieľom bolo oboznámiť nás, ale aj širokú verejnosť, s najnovšími výskumami, ktoré boli zamerané najmä na odhalenie pôvodných fresiek v jednotlivých komplexoch. A o tom, že bolo čo obdivovať, niet […]