Vstupy

Teší nás, že záujem o návštevu kostolov na Gotickej ceste opäť stúpa s narastajúcou teplotou a že nám protipandemické opatrenia umožňujú cestovať. Na tejto stránke nájdete informácie, ako sa do jednotlivých kostolov dostať.

Základným pravidlom, ktoré sa snažíme zdôrazniť, je plánovanie návštevy vopred. Zabezpečenie prístupnosti pamiatok aspoň počas sezóny je vo fáze riešenia, zatiaľ však nie je v silách správcov kostolov a ani v rámci organizácií cestovného ruchu košického a banskobystrického kraja podobnú službu pre návštevníkov udržať.

Ak máte v pláne pozrieť si fresky na Gotickej ceste, zavolajte konkrétnemu cirkevnému zboru aspoň deň-dva dopredu. V prípade organizácie náročnejšieho výletu s viacerými vstupmi a presnejším časovým harmonogramom si prístupnosť overte s dostatočným časovým predstihom. Uľahčíte tým prácu našim priateľom z cirkevných zborov, ktorí vás následne radi a s úsmevom privítajú a zároveň predídete sklamaniu, keď vám kvôli zaneprázdnenosti nebudú vedieť vstup zabezpečiť na počkanie. Pripomíname, že takmer všetky kostoly (okrem Rákoša a Šivetíc) sú „živé“ chrámy, prebiehajú v nich teda bohoslužby – tradične každú nedeľu. Pri návšteve majte na pamäti, že sa nachádzate vo svätostánku.

Vstupné do všetkých kostolov funguje na dobrovoľnej báze a ostáva cirkevnému zboru na údržbu objektov. V pamiatkach odporúčame priamo v kasičkách pri vstupe nechať minimálne 1,-€, vo vybraných lokalitách môžete aktivity vlastníkov podporiť aj kúpou suvenírov či príspevkom za našu informačnú brožúrku či mapu Gotickej cesty, ktorý ostáva priamo cirkvi.

Bližšie detaily k jednotlivým kostolom a telefonické kontakty:

 

Brdárka, evanjelický a. v. kostol

Jaroslav Hric, starosta,

+421 903 943 324

Brzotín, kostol reformovanej cirkvi

Róbert Mudi, farár

+421 905 946 276

 

Dobšiná, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár-senior

+421 918 828 348

 

Henckovce, rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých

Viera Nemcová, starostka

+421 58 788 12 63

 

Chyžné, rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne Márii

Magdaléna Šebóková, kostolníčka

+421 907 109 659

 

Kameňany, evanjelický a. v. kostol

Ivan Bojna, farár

+421 903 135 443

 

Koceľovce, evanjelický a. v. kostol

Lenka Leštáková,

+421 944 587 444 (SK/EN)

Krásnohorské Podhradie, rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

bude aktualizované

 

Malé Teriakovce, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Milan Krivda, farár,

+421 918 325 291

 

Vyšná Slaná, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Karmen Želinská, farárka

+421 911 297 209

 

Ochtiná, evanjelický a. v. kostol

Martin Dudáš, diakon

+421 905 874 096

 

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

Alžbeta Hegedüsová,

+421 905 665 125 (SK/HU)

 

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

pani Pavlíková, kostolníčka

 +421 915 152 432

 

Ratková, evanjelický a. v. kostol

Bohuš Palúš, dozorca,

+421 918 586 914

 

Roštár, evanjelický a. v. kostol

Alica Baštáková, kostolníčka

+421 917 126 748

 

Rožňava, rímskokatolícka Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

 Farský úrad

+421 903 867 200

 

Rybník, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Vladimír Vančík, kaplán

+421 903 886 724

 

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

František Koščák, farár,

+421 915 880 138

 

Silica, kostol reformovanej cirkvi

János André, farár

+421 903 744 469

 

Slavec, kostol reformovanej cirkvi

Ing. Štefan Vidinský, kurátor

+421 948 795 140

 

Štítnik, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Jana Hrivniaková, farárka

+421 907 337 855

 

Kraskovo, evanjelický a. v. kostol

Pavel Ilčík, kostolník

+421 910 968 068

 

Kyjatice, evanjelický a. v. kostol

Slavomír Kujan, kostolník

+421 905 985 236

 

Lipovník, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Mgr. Imrich Mics, farár,

058/79 711 43

 

Rimavská Baňa, evanjelický a. v. kostol
kvôli prebiehajúcim prácam momentálne neprístupný

 

Rimavské Brezovo, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, farárka

+421 950 469 052

 

Rimavské Janovce, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Mgr. Martin Bunda, farský administrátor,

+421 907 834 101 (SK/HU)

 

Žíp, kostol reformovanej cirkvi

Jolana Simonová, kostolníčka

+421 910 444 114

Béla Simon, starosta

+421 0903 100 407