Kontakty

Pred návštevou gemerských kostolíkov na Gotickej ceste vám odporúčame dopredu sa ohlásiť a dohodnúť termín návštevy konkrétneho kostola na týchto kontaktoch. Do vašej pozornosti odporúčame mapu Gotickej cesty, zakúpením ktorej môžete prispieť kostolníkom a aj na obnovu kostolov.

Kontakty v PDF

Elérhetőségek PDF

 

Brdárka, evanjelický a. v. kostol

Ing. arch. Roman Škantár, kurátor

+421 904 069 087

 

Brzotín, kostol reformovanej cirkvi

Róbert Mudi, farár

+421 905 946 276

 

Dobšiná, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár-senior

+421 918 828 348

 

Henckovce, rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých

Viera Nemcová, starostka

+421 58 788 12 63

 

Chyžné, rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne Márii

Magdaléna Šeboková, kostolníčka

+421 907 109 659

 

Kameňany, evanjelický a. v. kostol

Ivan Bojna, farár

+421 903 135 443

 

Koceľovce, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Emília Velebírová, farárka

+421 911 747 211

 

Ochtiná, evanjelický a. v. kostol

Martin Dudáš, diakon

+421 905 874 096

 

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

Károly Radácsy, farár

+421 58 792 11 13

 

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

pani Pavlíková, kostolníčka

 +421 915 152 432

 

Roštár, evanjelický a. v. kostol

Alica Baštáková, kostolníčka

+421 917 126 748

 

Rožňava, rímskokatolícka Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

 Farský úrad

+421 948/ 33 82 04

 

Rybník, evanjelický a. v. kostol

momentálne neprístupný

 

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

momentálne neprístupná

 

Silica, kostol reformovanej cirkvi

János André, farár

+421 903 7444 69

 

Slavec, kostol reformovanej cirkvi

Štefan Vidinský, kurátor

+421 948 795 140

 

Štítnik, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Jana Ilčisková, farárka

+421 907 337 855

 

Kraskovo, evanjelický a. v. kostol

Pavel Ilčík, kostolník

+421 910 968 068

 

Kyjatice, evanjelický a. v. kostol

Milan Cikrai, kostolník

+421 475 690 325

 

Rimavská Baňa, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, administrátorka

+421 950 469 052

 

Rimavské Brezovo, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, farárka

+421 950 469 052