Kontakty

Pred návštevou gemerských kostolíkov na Gotickej ceste vám odporúčame dopredu sa ohlásiť a dohodnúť termín návštevy konkrétneho kostola na týchto kontaktoch. Do vašej pozornosti odporúčame mapu Gotickej cesty, zakúpením ktorej môžete prispieť kostolníkom a aj na obnovu kostolov.

Kontakty v PDF

Kontakty v PDF – maďarská verzia

 

Brdárka, evanjelický a. v. kostol

Ing. arch. Roman Škantár, kurátor

0904 069 087

 

Brzotín, kostol reformovanej cirkvi

Róbert Mudi, farár

+421 905 946 276

 

Dobšiná, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár-senior

0918 828 348

 

Henckovce, rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých

Viera Nemcová, starostka

+421 58 788 12 63

 

Chyžné, rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne Márii

Magdaléna Šeboková, kostolníčka

0907 109 659

 

Kameňany, evanjelický a. v. kostol

František Molnár, zborový dozorca

0915 806 955

 

Koceľovce, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Emília Velebírová, farárka

0911 747 211, príp. farský úrad, 058/793 19 09

 

Ochtiná, evanjelický a. v. kostol

Martin Dudáš, diakon

0905 874 096

 

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

Károly Radácsy, farár

+421-58-7921113

 

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

farnosť v Jelšave

058/ 448 22 10

 

Roštár, evanjelický a. v. kostol

Alica Baštáková, kostolníčka

0917 126 748

 

Rožňava, rímskokatolícka Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

 Farský úrad

+421 948/ 33 82 04

 

Rybník, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Miroslav Kerekréty, farár v Ratkovskom Bystrom

0915 179 311

 

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

v súčasnosti verejnosti neprístupná

 

Silica, kostol reformovanej cirkvi

János André, farár

+421 903 7444 69

 

Slavec, kostol reformovanej cirkvi

Štefan Vidinský, kurátor

+421 948 795 140

 

Štítnik, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Jana Ilčisková, farárka

0907 337 855

 

Kraskovo, evanjelický a. v. kostol

Vladimír Ticháň, farár

+421 919 225 401

 

Kyjatice, evanjelický a. v. kostol

Milan Cikrai, kostolník

047/56 90 325

 

Rimavská Baňa, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, administrátorka

+421 950 469 052

 

Rimavské brezovo, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, zborová farárka

+421 950 469 052

Zdieľajte článok