Terra Incognita

Stránka venovaná projektom finančne podporeným Košickým samosprávnym krajom v rámci dotačného programu Terra Incognita. 

 

 

 

Gotická cesta otvorená 2023

Zámerom projektu je sprístupnenie siedmich kostolov a jednej industriálnej
pamiatky počas dvoch dní s dôrazom na banícku minulosť a identitu regiónu. Verejnosť bude môcť tieto stavby
navštíviť počas soboty 12.8.2023 a vypočuť si o nich odborný výklad, či zúčastniť sa zážitkovej večernej prehliadky. Organizácia podujatia
má za cieľ už niekoľko rokov sprístupniť sakrálne dedičstvo regiónu Gemer a Malohont a to pútavým spôsobom,
ktorý zahŕňa odborný výklad skĺbený s kultúrnym zážitkom. Prezentáciu stredovekej architektúry, predovšetkým
freskovej nástennej výmaľby kostolov a šírenie osvety o tomto unikátnom dedičstve považujeme za jeden z
možných pilierov cestovného ruchu v regióne. Tematicky sa podujatie drží histórie Gemera, a to od čias
stredovekého rozmachu, cez reformáciu, barok, konjunktúru v 19. st. až po súčasnosť, s akcentom na banícke
dedičstvo 14. a 15. st. – gotické kostoly.

Projekt bol podporený sumou 3 000,- € z programu podpory Terra Incognita Košického samosprávneho kraja.

Sprístupnenie kostolov Gotickej cesty v sezóne 2023 

Komplikovaná prístupnosť kostolov pre bežného návštevníka je podľa našich skúseností
jednou z najväčších prekážok rozvoja návštevnosti sakrálnych pamiatok na Gotickej ceste Gemera a Malohontu.
Vstup je potrebné si vždy dopredu dohodnúť, čo nepredstavuje komfortnú situáciu ani pre návštevníka a ani pre
majiteľa kostola či správcu. Vzhľadom na stúpajúci záujem turistov o Gemer považujeme za potrebné túto bariéru
odstrániť aspoň cez letnú sezónu a to spôsobom, ktorý bol načrtnutý v projekte značky Európske dedičstvo. Každý
kostol by mal mať rovnaké fixné otváracie hodiny a svojho vyškoleného sprievodcu. Nevieme o žiadnej skupine
sakrálnych stavieb navzájom prepojených takouto službou na Slovensku. Zavedenie otváracích hodín uľahčí
plánovanie návštev turistom, odbremení majiteľov pamiatok od komunikácie s potenciálnymi návštevníkmi a
umožní efektívny marketing služby poskytovanej v štyroch kostoloch EHL na území okresu Rožňava (ideálne aj s
ôsmimi kostolmi EHL v Banskobystrickom kraji). Zároveň zjednotí kvalitu služby na všetkých lokalitách uvedením platených vyškolených sprievodcov.
Projekt má za úlohu spraviť z kostolov Štítnického okruhu Gotickej cesty jednu zo známych a navštevovaných
atraktivít cestovného ruchu v okrese a zjednodušiť prístup aj pre ľudí, ktorí by sa bežne o návštevu kostola
nezaujímali práve z dôvodu komplikovaného vybavovania vstupu a to hlavne počas troch mesiacov letnej sezóny – júl, august a september 2023.

Projekt bol podporený sumou 15 000,- € z programu podpory Terra Incognita Košického samosprávneho kraja.