Vstupy

Teší nás, že záujem o návštevu kostolov na Gotickej ceste opäť stúpa s narastajúcou teplotou a že nám protipandemické opatrenia umožňujú cestovať. Na tejto stránke nájdete informácie, ako sa do jednotlivých kostolov dostať.

Základným pravidlom, ktoré sa snažíme zdôrazniť, je plánovanie návštevy vopred. Zabezpečenie prístupnosti pamiatok aspoň počas sezóny je vo fáze riešenia, zatiaľ však nie je v silách správcov kostolov a ani v rámci organizácií cestovného ruchu košického a banskobystrického kraja podobnú službu pre návštevníkov udržať.

Ak máte v pláne pozrieť si fresky na Gotickej ceste, zavolajte konkrétnemu cirkevnému zboru aspoň deň-dva dopredu. V prípade organizácie náročnejšieho výletu s viacerými vstupmi a presnejším časovým harmonogramom si prístupnosť overte s dostatočným časovým predstihom. Uľahčíte tým prácu našim priateľom z cirkevných zborov, ktorí vás následne radi a s úsmevom privítajú a zároveň predídete sklamaniu, keď vám kvôli zaneprázdnenosti nebudú vedieť vstup zabezpečiť na počkanie. Pripomíname, že takmer všetky kostoly (okrem Rákoša a Šivetíc) sú „živé“ chrámy, prebiehajú v nich teda bohoslužby – tradične každú nedeľu. Pri návšteve majte na pamäti, že sa nachádzate vo svätostánku.

Vstupné do všetkých kostolov funguje na dobrovoľnej báze a ostáva cirkevnému zboru na údržbu objektov. V pamiatkach odporúčame priamo v kasičkách pri vstupe nechať minimálne 1,-€, vo vybraných lokalitách môžete aktivity vlastníkov podporiť aj kúpou suvenírov či príspevkom za našu informačnú brožúrku či mapu Gotickej cesty, ktorý ostáva priamo cirkvi.

Bližšie detaily k jednotlivým kostolom a telefonické kontakty:

 

Brdárka, evanjelický a. v. kostol

Ing. arch. Roman Škantár, kurátor

+421 904 069 087

 

Brzotín, kostol reformovanej cirkvi

Róbert Mudi, farár

+421 905 946 276

 

Dobšiná, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Radovan Gdovin, zborový farár-senior

+421 918 828 348

 

Henckovce, rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých

Viera Nemcová, starostka

+421 58 788 12 63

 

Chyžné, rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne Márii

Vyhradené hodiny na návštevu: utorok a štvrtok 12:00-15:00, mimo týchto časov pani kostolníčku kontaktujte v predstihu.

Magdaléna Šeboková, kostolníčka

+421 907 109 659

 

Kameňany, evanjelický a. v. kostol

Ivan Bojna, farár

+421 903 135 443

 

Koceľovce, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Emília Velebírová, farárka

+421 911 747 211

 

Malé Teriakovce, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Milan Krivda, farár,

+421 918 325 291

 

Ochtiná, evanjelický a. v. kostol

Martin Dudáš, diakon

+421 905 874 096

 

Plešivec, kostol reformovanej cirkvi

V kostole prebiehajú reštaurátorské práce, pri návšteve prosíme o zvýšenú opatrnosť a zhovievavosť so zníženým komfortom.

Károly Radácsy, farár

+421 58 792 11 13

 

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

V kostole prebiehajú reštaurátorské práce, pri návšteve prosíme o zvýšenú opatrnosť a zhovievavosť so zníženým komfortom.

pani Pavlíková, kostolníčka

 +421 915 152 432

 

Ratková, evanjelický a. v. kostol

Bohuš Palúš, dozorca,

+421 918 586 914

 

Roštár, evanjelický a. v. kostol

Alica Baštáková, kostolníčka

+421 917 126 748

 

Rožňava, rímskokatolícka Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

 Farský úrad

+421 948/ 33 82 04

 

Rybník, evanjelický a. v. kostol

Mgr. Vladimír Vančík, kaplán

+421 903 886 724

 

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

momentálne neprístupná

 

Silica, kostol reformovanej cirkvi

János André, farár

+421 903 744 469

 

Slavec, kostol reformovanej cirkvi

Štefan Vidinský, kurátor

+421 948 795 140

 

Štítnik, evanjelický a. v. kostol

V rámci leta 2021 je bazilika voľne prístupná počas sobôt (10:00-12:00 a 13:00-15:00) a nedieľ (12:00-15:00). Vstup mimo týchto časov si je potrebné dohodnúť vopred u pani farárky Ilčiskovej.

Mgr. Jana Ilčisková, farárka

+421 907 337 855

 

Kraskovo, evanjelický a. v. kostol

Pavel Ilčík, kostolník

+421 910 968 068

 

Kyjatice, evanjelický a. v. kostol

Milan Cikrai, kostolník

+421 475 690 325

 

Lipovník, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Mgr. Imrich Mics, farár,

058/79 711 43

 

Rimavská Baňa, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, administrátorka

+421 950 469 052

 

Rimavské Brezovo, evanjelický a. v. kostol

ThDr. Jana Miháliková, farárka

+421 950 469 052

 

Žíp, kostol reformovanej cirkvi

Jolana Simonová, kostolníčka

+421 910 444 114

Béla Simon, starosta

+421 0903 100 407