Kontakt

Združenie Gotická cesta
Pionierov 631/2
048 01 Rožňava
info@gotickacesta.sk
+421 949 174 574

OTP Banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 11637672/5200
IBAN SK57 5200 0000 0000 1163 7672

IČO: 42100089, DIČ: 2023265277

 

Ing. Miroslav Boldiš, predseda združenia

Ing. arch. Eva Šmelková, odborná garantka

Ing. arch. David Raška, zodpovedný za projekty Strážcovia Gotickej cesty a Gotická cesta otvorená

Bc. Peter Lukáč, webmaster

 

Kontakty na vstup do jednotlivých kostolov nájdete TU.