Kontakt

Združenie Gotická cesta
Pionierov 631/2
048 01 Rožňava
info@gotickacesta.sk
+421 949 174 574

IBAN SK47 7500 0000 0040 3004 9567
IČO: 42100089, DIČ: 2023265277

 

Ing. Miroslav Boldiš, predseda združenia

Ing. arch. Eva Šmelková, odborná garantka

Ing. arch. David Raška, zodpovedný za projekty Strážcovia Gotickej cesty a Gotická cesta otvorená

Mgr. Peter Lukáč, webmaster

 

Kontakty na vstup do jednotlivých kostolov nájdete TU.