Dátum:
Rubrika:
Sedem strážcov
Tagy:

Kostolík v Henckovciach ožil vďaka dobrovoľníkom

Ranogotický kostolík v Henckovciach je roky nevyužívaná stavba. Pritom predstavuje cennú kultúrnu pamiatku, súčasť Gotickej cesty, súboru stredovekých kostolíkov s nástennými maľbami, tvoriacich súvislú turistickú trasu.

Toto leto sa spojili študenti a nadšenci s odborníkmi zo združenia Gotická cesta, aby spoločne v termíne 14. – 19. augusta, zrealizovali projekt Sedem strážcov. Podstatou aktivít bola týždenná práca v kostolíku, skladajúca sa z jeho údržby a vyčistenia a tiež plánovania stratégií ďalšieho využitia. Dnes už nepoužívaná náboženská stavba by mohla v budúcnosti slúžiť ako informačné centrum, pomyselné srdce Gotickej cesty.

Siedmich strážcov podporili počas ich práce aj odborníci. Kostolík a brigádnikov navštívili reštaurátori Mgr. art. Peter Mlich a Mgr. art. Tomáš Székely, Mgr. Michaela Kalinová, ktorá priamo v kostole vysvetlila zistenia architektonicko-historického výskumu kostolíka. Podporu prejavil  aj Ing. Vladimír Kohút, ktorý zúčastneným študentom prezentoval svoje zistenia o stavebnotechnických problémoch na pamiatkach, získaných z dlhoročnej praxe.

Projekt bol zameraný na vytvorenie komunity, ktorá sa bude venovať výlučne ochrane  kostolíka v Henckovciach. Obec nemá potenciál mládeže, z ktorej by táto komunita mohla vzniknúť. Sú tu však jednotlivci, ktorí sa pridajú, ak niekto pripraví takúto možnosť. Starostku obce Henckovce Vieru Nemcovú potešil záujem študentov o Gemer a o unikátny kostolík a obec podujatie technicky podporila. V minulých rokoch sa na kostole menila krytina strechy a po týchto prácach zostali okolo budovy i v jej vnútri zvyšky materiálu. Po archeológoch tu zostali sondy, ktoré brigádnici zasypali a upravili povrch podláh.  Na čistení kostola sa  pracovalo dopoludnia a popoludní brigádnici poznávali pamiatky v okolí.

Sedemdňový workshop ukončilo podujatie pre verejnosť, ktoré sa konalo v sobotu 19. augusta. Strážcovia oboznámili všetkých návštevníkov so zaujímavosťami, ktoré sa s kostolíkom spájajú a poskytli im odborný výklad. V kostolíku a jeho blízkom okolí sa uskutočnil kultúrny program.  Cyklicky bol návštevníkom premietaný film o potrebe údržby pamiatok  Pro Monumenta, zahrať prišla flautistka Katarína Slavkovská a hru na historických nástrojoch predviedol Štefan Lipták. Popoludní sa dianie presunulo pred kostol. Vystúpila tu folklórna skupina Hrabina z Nižnej Slanej a kapela Rejdovate Čhave. Z kostolíka urobili Siedmi strážcovia aspoň na jeden deň kultúrou žijúce miesto.

Projekt finančne podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

text a foto: Šmelková, Ondrejovič, Raška (všetci OZ Gotická cesta)