Dátum:
Rubrika:
Novinky, Rok nástennej maľby

Májové podujatia Roku nástennej maľby

V nadväznosti na udelenie značky Európske dedičstvo je rok 2023 v Banskobystrickom a Košickom kraji Rokom nástennej maľby. V spolupráci s krajmi vám aj na našej stránke počas tohto roka raz mesačne prinesieme prehľad podujatí.

Navštívte aktivity, ktoré pre vás pripravili Košický a Banskobystrický samosprávny kraj a inštitúcie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti i ďalšie organizácie:

1. GEMERSKÉ SAKRÁLNE TAJOMSTVÁ I.- autobusový výlet
organizátor: Košický Región Turizmus, dátum: 6.5.2023 (sobota)
Nechajte sa sprevádzať po gotickej ceste Gemera, kde pod šedým nánosom nezastaviteľného času objavíte skutočné poklady gemerských kostolíkov Štítnického okruhu počas autobusového výletu. V maličkých dedinkách a za hrubými kostolnými múrmi spoznáte gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov. Počas výletu sa navštívi Kostol reformovanej cirkvi v Plešivci, Evanjelický kostol v Štítniku, Kostol v Koceľovciach a Kostol v Ochtinej. Súčasťou výletu je jedinečný workshop s Baníckym múzeom v Rožňave a je určený pre 50 osôb.
Podrobné informácie: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-i/

2. WORKSHOP V GALÉRII BANÍCKEHO MÚZEA
Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave, Dátum: 6. mája 2023 (sobota)
Ako sa získavali pigmenty z rôznych druhov minerálov na maľbu fresiek? Ako sa asi maľovali gotické výjavy na drevenú kazetu? Túto unikátnu príležitosť ponúka jedinečný workshop v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Dokonca sa na ňom budú vyrábať pamätné odznaky s logami kostolov unikátnej Gotickej cesty. Workshop je súčasťou autobusového výletu Gemerské sakrálne tajomstvá I., ktorá účastníkov prevedie kostolmi Štítnického okruhu. Vstupné na workshop: 2 € na osobu a platí sa priamo na mieste
Viac informácií: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-i/

3. SÚHVEZDIA NA DOSAH RUKY – workshop
Organizátor: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, dátum: 18. mája 2023 (štvrtok) o 10.00 hod
Podujatie s názvom „Súhvezdia na dosah ruky“ sa bude konať 18.mája 2023 o 10.00 h priamo na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Podujatie bude zamerané na workshopové aktivity pre žiakov ZŠ, počas ktorých budú modelovať hlinené tabuľky s maľovanými súhvezdiami. Vytvorené práce budú zapojené do súťaže a víťazi budú ocenení.

4. FANTASTICKÝ STREDOVEK
Organizátori: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s OZ Gotická cesta a Európske Kultúrne Dedičstvo Fresky Gemera a Malohontu, dátum: 19. mája 2023 (piatok), Dom tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) a 20. mája 2023 (sobota) v teréne
Pod názvom Fantastický stredovek sa budú realizovať viaceré aktivity, a to projekcia dokumentárneho filmu o stredovekých nástenných maľbách na Gemeri a Malohonte Fantastický stredovek (Erik Praus, 2019, 52 min.), prednášky Petra Palguta (OZ Gotická cesta) a profesora Ľuba Stacha, ktorý bude viesť fotografický workshop pre neprofesionálnych fotografov v teréne so zameraním na sakrálne objekty v Štítniku, Plešivci, Ochtinej a Koceľovciach. Fotografický workshop sa uskutoční v sobotu 20.5.2023 pre prihlásených účastníkov. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.
Zdroj fotografií: OZ Gotická cesta

5. KRÁSNY GEMER – ZRKADLO MINULOSTI – stredoveký deň v knižnici
Organizátor: Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave, dátum: 24. mája 2023 (streda)
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského sa chystá na stredoveký deň v knižnici plný unikátnych aktivít a ukážok rušného dňa pod hradbami pre všetky vekové kategórie. Pravú atmosféru stredoveku vytvoria šermiarske vystúpenie, ukážky zbraní, streľba z luku – šermiarske zoskupenie DASS Aramis Košice, život sokolov a ich úloha v živote šľachty či prezentácia a beseda o knižniciach v kláštoroch.

6. Z KOSTOLOV INŠPIROVANÉ…- odborná prednáška etnologičky Mgr. Ľudmily Pulišovej
Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, dátum: 25. mája 2023 (štvrtok) o 16.00 hod
Podnadpis: Dekoratívne prvky nielen ľudových truhlíc z 18. a 19. storočia a ich inšpirácia vo výzdobe gotických kostolov
Boli to gotické kostoly s výzdobou ich interiérov, ktoré boli vzorom a poskytovali predlohy pre ľudových tvorcov a pre ľudový výtvarný prejav. Motívy z výzdoby kostolov tak nachádzame na najrozličnejších zdobených predmetoch, napríklad na prvkoch vybavenia interiérov ľudových obydlí. Hľadanie podobností a vzťahov je zaujímavou detektívkou. Odborná prednáška etnologičky Mgr. Ľudmily Pulišovej ozrejmí prepojenie dekoratívnych prvkov ľudových tvorcov a unikátnej freskovej výzdoby kostolov Gotickej cesty.

Preneste sa do čias lomených oblúkov a nástenných fresiek. Objavte úchvatné bohatstvo starostlivo ukryté v útrobách gotických kostolov Gemera a Malohontu.

Zdroj fotografií k podujatiu Fantastický stredovek: RTVS, Erik Prauss