Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Európske dedičstvo, Novinky
Tagy:

Nástenné maľby získali značku Európskeho dedičstva

Takmer rok po podaní nominácie na zápis stredovekých nástenných malieb na Gemeri a v Malohonte môžeme dnes hrdo vyhlásiť, že dvanásť kostolov značku získalo! Medzinárodný expertný panel pri Európskej komisii rozhodol o udelení European heritage label (EHL) maľbám v evanjelických kostoloch a.v. v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove, rímskokatolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach a v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci.

ČO TO ZNAMENÁ? 
Predložený projekt bol schválený s harmonogramom aktivít do konca roka 2026, ktoré boli predrokované s mnohými partnermi – od samotných cirkví, cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Gemer, Banskobystrický a Košický samosprávny kraj a inštitúcie v ich pôsobnosti, Slovenskú národnú galériu až po medzinárodné subjekty. Všetky strany sa zaviazali spolupracovať v súlade s časovým plánom na podpore infraštruktúry pamiatok so značkou EHL, na konkrétnych podujatiach, ktoré do regiónu Gemer a Malohont prinesú v nasledujúcich rokoch množstvo kultúry, zaujímavých ľudí, prilákajú všetky vekové kategórie (predovšetkým mladých) návštevníkov a vytvoria modernú prezentáciu stáročných fresiek na rôznych platformách. Takto odprezentujú spoločný príbeh Európy na našom území, kde sa po stáročia miešajú rôzne hospodárske, politické a kultúrne vplyvy. Po ukončení tohto obdobia nás čaká vyhodnotenie, monitoring a príprava ďalšieho 4-ročného pokračovania.
Samotný projekt nesľubuje žiadne priame financovanie, avšak práve prostredníctvom podrobne vypracovanej stratégie spolupráce má veľký potenciál hľadať a úspešne sa uchádzať o rôzne formy podpory, ktoré budú mať pozitívny dosah na celý región. Schválený harmonogram pamätá aj na trvalú udržateľnosť a spoluprácu s miestnymi, resp. pomocnú ruku pri rozbiehaní tejto ambicióznej iniciatívy.

Už tento rok pre vás pripravujeme omnoho bohatší program v rozsahu, aký sme si pred pár rokmi ani sami nevedeli predstaviť. Udelenie značky a záujem všetkých zainteresovaných strán je obrovským zadosťučinením, že naša dlhodobá dobrovoľnícka práca má veľký zmysel a ani úsilie ďalších nadšencov v oblasti ochrany pamiatok či cestovného ruchu nevychádza nazmar.

Ďakujeme všetkým partnerom za podporu a nadšenie, tešíme sa na spoluprácu a napĺňanie predstáv o tom, ako vieme Gemer a Malohont spoločne posunúť dopredu. Špeciálne poďakovanie patrí oficiálnej žiadateľke, pani farárke Janke Mihálikovej z cirkevného zboru ECAV Rimavské Brezovo, Banskobystrickému a Košickému samosprávnemu kraju za odhodlanie, administratívnu a finančnú záštitu celej nominácie, OOOCR Gemer za širokú podporu zámeru a samozrejme Lívii Gažovej za projektový manažment a spracovanie celého materiálu, bez ktorého by značka za rok 2021 Slovensku udelená nebola.