Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Konferencia, Novinky
Tagy:
, ,

Nominácia gemerských kostolov na Európske dedičstvo

Vo štvrtok 27. augusta 2020 vyvrcholila v Rožňave, počas odbornej konferencie Gotickej cesty niekoľkomesačná aktivita členov organizácie Gotická cesta a zamestnancov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer podpisom memoranda o spoločnom postupe pri nominovaní „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri a Malohonte na značku Európske dedičstvo“.

Memorandum podpísali predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, predseda združenia Gotická cesta Miroslav Boldiš, farárka Janka Miháliková z Cirkevného zboru ECAV SR v Rimavskom Brezove, ako zástupkyňa vlastníkov a člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Spoločne sa v ňom zaviazali  podporiť nomináciu 12 kostolov Gotickej cesty na Gemeri-Malohonte na zisk značky Európske dedičstvo. Tú prideľuje Európska komisia lokalitám v Európskej únii s kľúčovým postavením v európskej histórii a kultúre. Od roku 2013 ju získalo 48 lokalít v Európe, ale zatiaľ žiadna na Slovensku.

Nominovaných je spolu 12 stredovekých kostolov Gemera-Malohontu: 4 kostoly Štítnického okruhu: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec, 4 kostoly Jelšavského okruhu: Chyžné, Kameňany, Rákoš, Šivetice a štyri kostoly Rimavského okruhu: Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo. Ich spoločným znakom, a dôvodom, prečo sú nominované práve tieto kostoly je ich unikátna fresková výmaľba, ktorá sa v tomto regióne zachovala vo výnimočnom rozsahu.

Zisk značky je podmienený schválením nominácie na národnej úrovni, ktorá bude oficiálne predložená ku koncu novembra 2020. Následne bude o návrhu počas roka 2021 rozhodovať skupina nezávislých odborníkov, ktorá pozostáva z 13 členov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov.

Veríme, že návrh porotu zaujme, a stredoveké kostoly na Gemeri sa dostanú medzi kultúrne lokality európskeho významu. Úspešná nominácia by bola ďalším krokom pre zvýšenie povedomia o Gotickcej ceste a gemerských pamiatkach, a potvrdením ich kvality a jedinečnosti, čo môže zvýšiť atraktivitu regiónu a o jeho pamiatky.

Zdieľajte článok