Odhalili sme značku Európske dedičstvo

Skutočnosť, že stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte svojou kvalitou presahujú slovenský kontext, si znalci uvedomovali už dávno. Ich vznik na priesečníku kultúr, mimoriadny fortieľ talianskych majstrov a ich žiakov, nemecké banícke know how a z neho získané bohatstvo či pestrosť regiónu na slovensko-maďarskej národnostnej hranici v tieni osmanskej okupácie spravili z týchto malieb európske dedičstvo skôr, ako im bola udelená oficiálna značka. Idey pamiatkarov nominovať fresky na Európske dedičstvo sa chopilo viacero spolupracujúcich subjektov, spojených Memorandom. Na pôde Banskobystrického samosprávneho kraja vznikol v rokoch 2020 – 2021 projekt, ktorý v apríli 2022 schválila Európska komisia. V júni bola značka oficiálne udelená v Bruseli, minulý piatok bola aj odhalená v Rimavskom Brezove. Tunajší cirkevný zbor bol totiž oficiálnym žiadateľom za všetkých 12 kostolov. Za týmto úspechom je veľký objem práce ľudí vo všetkých zapojených subjektoch, vrátane dobrovoľníkov v združení Gotická cesta.

Gotický kostol v Rimavskom Brezove bol v piatok 12.8. naplnený pozvanými hosťami do posledného miesta. Keď dozneli posledné tóny improvizácie hudobníkov Štefana Szabóa a Thomasa Rohrera, všetkých privítala Janka Miháliková, tunajšia zborová farárka, a Marián Šivara, starosta obce. Príhovory predniesli Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV, Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV, Marián Tomašov, vicedekan Rímskokatolíckej cirkvi v Hnúšti, Ján Lunter, predseda BBSK, Daniel Rusnák, podpredseda KSK a Pavol Ižvolt, riaditeľ Pamiatkového úradu SR.

Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) a plány projektu do roku 2026 predstavili Peter Palgut z Gotickej cesty a Daniela Chrančoková z Krajskej organizácie cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Kľúčovým rozmerom projektu je dôraz na program, teda vzdelávacie a kultúrne podujatia so zahraničným presahom a spoluprácu viacerých inštitúcií.

Tabuľu značky Európske dedičstvo spoločne odhalili zástupcovia strán Memoranda. Odhalenia sa okrem všetkých menovaných zúčastnili zástupcovia 12 lokalít, členovia zduženia Gotická cesta a ďalší pozvaní hostia.

Reštaurátor Miroslav Janšto, ktorý na obnove fresiek v brezovskom kostole pracoval bezmála 15 rokov, prítomným pútavo porozprával príbeh kostola a jeho reštaurovania. Podujatím sprevádzal moderátor Juraj Genčanský.

Pri tejto príležitosti chceme ešte raz a v neposlednom rade poďakovať Lívii Gažovej, ktorá skoordinovala a napísala projekt nominácie stredovekých fresiek v 12 gotických kostoloch v Gemeri a Malohonte na Európske dedičstvo, a Ivete Niňajovej, ktorá v období prípravy projektu pracovala ako poradkyňa predsedu BBSK pre cestovný ruch a regionálny rozvoj.

Odhalenie značky organizoval Cirkevný zbor Rimavské Brezovo a Gotická cesta v spolupráci s obcou Rimavské Brezovo.