Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity
Tagy:

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2015

Projekt Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2015 bol pokračovaním úspešného projektu z roku 2014, ktorý pod rovnakým názvom zrealizovalo naše občianske združenie za podpory Stredoeurópskej nadácie.

V roku 2015 sme pokračovali v reštaurovaní oltára v Koceľovciach a v reštaurovaní oltára v Roštári.

Z 2% dane sme získali 296,- eur, Stredoeurópska nadácia nám pridala 665,- eur. Všetky tieto financie išli na vyplatenie povinnej spoluúčasti vlastníka k sume, ktorú získali na reštaurovanie oltárov z príspevku MK SR z programu „Obnovme si svoj dom“ za rok 2015.

Náklady podľa položiek Celková suma
v EUR
Príspevok CEF
v EUR
Spolufinancovanie
v EUR
Reštaurovanie oltára
v Roštári
494,00 344,00 150,00
Reštaurovanie oltára
v Koceľovciach
467,00 321,00 146,00
SPOLU 961,00 665,00 296,00