Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity
Tagy:

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2018

Rovnako ako po minulé roky, finančné prostriedky získané od darcov 2 % z dane sme vložili do partnerského projektu nášho občianskeho združenia a Stredoeurópskej nadácie (CEF) „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2018.“

Občianske združenie Gotická cesta sa angažuje v obnove jedinečných gotických kostolov na Gemeri. Tieto kostoly skrývajú vzácne nástenné maľby, oltáre a kazateľnice, ktoré sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva. Región Gemera, v minulosti bohatý z ťažby a spracovania rúd, je súčasnosti v kríze. Ekonomický úpadok, nezamestnanosť a vysťahovalectvo sa podpísali aj na stave kostolov, o ktoré sa nemá kto starať.

Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za bezplatnej administratívnej pomoci nášho občianskeho združenia uchádzajú o dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95 % nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5 %. Tu znovu pomáha naše občianske združenie a formou získavania sponzorských príspevkov sa snaží vlastníkom povinnú spoluúčasť vykryť. V uplynulých rokoch sme v spomínanom partnerskom projekte „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození“ so Stredoeurópskou nadáciou pomohli spoločnými sumami: 2013 – 1500 €, 2014 – 2216 €, 2015 – 961 €, 2016 – 1152 €, 2017 – 2379 €.

Z 2 % z dane sme v roku 2018 do Vlastníka v núdzi vložili 1668 €, Stredoeurópska nadácia prispela 1564 €. Spolu sme teda podporili tento rok 4 projekty v gotických kostoloch v sume dovedna 3232 €.  V prvých troch prípadoch išlo o 5 % spoluúčasť pri dotáciách z Ministerstva kultúry SR. Tento rok sa nám podarilo dokončiť obnovu oltára v Koceľovciach a obnovu šindľovej strechy kostola v Ochtinej (južná loď). Tieto obnovy naše občianske združenie zastrešilo aj administratívnou pomocou pri čerpaní dotácií. Prispeli sme aj na 1. etapu obnovy strechy kostola v Ratkovej. Podporili sme aj výskum krovu južnej lode kostola v Štítniku, bez ktorého by nebolo možné pokračovať v ďalšej obnove strechy kostola.

Projekt „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2018“ sa riadil týmto rozpočtom:

NÁKLADY podľa položiek Celková suma v EUR Príspevok CEF v EUR Príspevok o.z. Gotická cesta (z 2 % z daní) v EUR
Koceľovce, gotický ev. a. v. kostol, spolufinancovanie obnovy oltára – posledná etapa 525,00 307,00 218,00
Ochtiná, gotický ev. a. v. kostol, spolufinancovanie obnovy strechy kostola so stredovekými nástennými maľbami. – posledná etapa 985,00 485,00 500,00
Ratková, gotický ev. a. v. kostol, spolufinancovanie výmeny strešnej krytiny 1322,00 522,00 800,00
Štítnik, gotický ev. a. v. kostol, prostriedky na výskum krovu južnej lode 400,00 250,00 150,00
Celkové náklady 3232,00 1564,00  1668,00

Celkovo sme od vás v rámci 2% z dane dostali 1.899,09 €, z toho 1668 € sme vložili do programu Vlastník v núdzi a 231,09 € sme použili na výdavky v súvislosti s prípravami podujatia Gotická cesta otvorená.

Ďakujeme darcom 2 % z dane, Stredoeurópskej nadácii za príspevok a vlastníkom pamiatok na Gotickej ceste za spoluprácu. V obnove pamiatok budeme pokračovať i v tomto roku.

Tím OZ Gotická cesta

Titulná foto článku: kostol v Ochtinej