Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity
Tagy:

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2019

Aj minulý rok ste nás mnohí podporili príspevkom vo forme 2 % z vašich daní, za čo vám ďakujeme. Získané prostriedky sme použili na obnovu pamiatok. Rovnako ako po minulé roky, aj tento rok sme ich vložili do partnerského projekte nášho občianskeho združenia a Stredoeurópskej nadácie (CEF) Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození.

V tomto projekte pomáhame gemerským farnostiam vykrytím povinnej spoluúčasti pri dotáciách z Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom. Aj keď totiž majiteľ pamiatky uspeje v žiadosti o podporu pri jej obnove, musí z vlastných zdrojov zaplatiť povinnú spoluúčasť, čo je často pre malé farnosti na Gemeri, v regióne s vysokou nezamestnanosťou a klesajúcim počtom praktizujúcich veriacich veľký problém. Vďaka vašej podpore tak majú aj zabudnuté sakrálne pamiatky na Gemeri v malých obciach šancu na obnovu.

Z vašich príspevkov 2 % z daní sme tento rok do Vlastníka v núdzi vložili 2 416 €. K týmto financiám prispela do projektu Stredoeurópska nadácia sumou 2 140 €, spoločne sme tak podporili 6 pamiatkových obnov celkovou sumou 4 556 €, čo je historicky najviac.

 

NÁKLADY podľa položiek Celková suma Príspevok CEF Príspevok OZ Gotická cesta
Henckovce, evanjelický kostol, oltár a reliéf Vzkriesenie Krista, reštaurovanie, II. etapa – spolufin. 557,00 279,00 278,00
Koceľovce, evanjelický kostol, inštalácia oltára – spolufin. 291,00 0,00 291,00
Ochtiná, evanjelický kostol, reštaurovanie mortuária Petra Strignera – spolufin. 300,00 150,00 150,00
Ratková, evanjelický kostol, obnova strechy, II. etapa – spolufin. 1 330,00 665,00 665,00
Slavec, reformovaný kostol, oprava strechy veže, II. etapa – spolufin. 1 250,00 625,00 625,00
Štítnik, evanjelický kostol, oprava strechy nad severnou bočnou loďou – spolufin. 828,00 421,00 407,00
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR) 4 556,00 2 140,00 2 416,00

Celkovo sme od vás v rámci 2% z dane dostali 2.459,67 €, z toho 2416 € sme vložili do programu Vlastník v núdzi a 43,67€ € sme použili na výdavky v súvislosti s prípravami podujatia Gotická cesta otvorená.

O vašu podporu prostredníctvom 2 % z daní sa uchádzame aj tento rok. Všetky potrebné údaje a inštrukcie nájdete tu.

 

Henckovce, evanjelický kostol

V Henckovciach sme podporili 2. etapu reštaurovania oltára a reléfu Vzkriesenia Krista v neskorobarokovom evanjelickom kostole. Polychrómovaná drevorezba s bohatou výtvarnou, sochárskou a dekoratívnou výzdobou je kompilátom viacerých umeleckých slohov a štýlov (neskorý barok – retardujúci, rokoko, klasicizmus, akademizmus). Bola vytvorená v roku 1805 neznámou gemerskou dielňou. Reliéf Vzkriesenie Krista je tiež neskorobaroková polychromovaná drevorezba z toho istého obdobia. Je umiestená za oltárom, na severnej stene presbytéria.

 

Koceľovce, evanjelický kostol

Po sedemročnej obnove sa zavŕšil proces reštaurovania barokového oltára v Koceľovciach a na jar 2019 bol osadený na svoje miesto. Vďaka nájdeným textovým značeniam bolo datovanie oltára upresnené do rozmedzie rokov 1760 – 1776.

 

Ochtiná, evanjelický kostol

V Ochtinej sme zreštaurovali rokokové mortuárium Petra Strignera z evanjelického kostola. Zhotovili ho v roku 1773 z lipového a smrekového dreva. Táto úctyhodná drevorezbárska práca má rozmery 154 x 119 cm. Preklad latinského nápisu na mortuáriu znie: „Tu odpočívajú kosti vznešeného a váženého pána Petra Strignera, narodeného 28. júna 1699, zomrelého 25. marca 1772. Tento pomník dala postaviť jeho veľmi roztomilá manželka,vznešená pani Zuzana Martonová počas svojho života 10. mája 1773.“ Strigner bol šľachticom a dlhoročným dozorcom cirkevného zboru v Ochtinej. Dezolátny stav mortuária poškodeného drevokazným hmyzom si v ostatných rokoch vyžadoval reštaurovanie. Reštaurátorom bol Árpád Mézes. V tomto roku bude mortuárium inštalované naspäť do kostola.

 

Ratková, evanjelický kostol

Už druhý rok pokračovala obnova strechy evanjelického kostola v Ratkovej vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, Stredoeurópskej nadácie a vašim 2% z dane. Tento v jadre neskorogotický kostol na návsi niekdajšieho remeselného mestečka bol viackrát stavebne upravovaný. Zaujímavosťou kostola sú netopiere v streche, ktorých životný rytmus ovplyvnil aj termín obnovy

 

Slavec, reformovaný kostol

Aj vďaka podpore od Stredoeurópskej nadácie a z 2 % z dane pre Gotickú cestu, ktorá tvorila spolu 1 250 € mohla prebehnúť druhá etapa obnovy strechy reformovaného kostola v Slavci. Vrámci nej dostala veža kostola novú šindľovú strechu.

 

Štítnik, evanjelický kostol

Ministerstvo kultúry SR podporilo v roku 2019 aj obnovu šindľovej strechy nad severnou bočnou loďou gotickej baziliky v Štítniku. Tamojšiemu evanjelickému cirkevnému zboru CZ ECAV Štítnik sme so Stredoeurópskou nadáciou prispeli z Vašich 2 % z dane na povinnú spoluúčasť spolu 828 eur. Nová strecha zabráni zatekaniu do kostola a ochráni nástenné maľby z christologického cyklu, sv. Barboru, Triumf smrti, Volto santo a ďalšie.