Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity
Tagy:

Ako sme použili 2% z dane v roku 2021

AJ VĎAKA VÁM SME POMOHLI DEVIATIM PAMIATKAM

Už od roku 2014 združenie Gotická cesta v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) finančne pomáha obnove pamiatok na Gemeri v rámci programu Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození. Prinášame Vám sumár za rok 2021.
Program Vlastník v núdzi pomáha vlastníkom pamiatok pokryť povinnú spoluúčasť pri projektoch podporených ministerstvom kultúry z programu Obnovme si svoj dom. Časť prostriedkov získava Gotická cesta od Vás z 2% z dane a časť prispieva CEF. V minulom roku sme podporili rekordných 9 projektov.
Z peňazí získaných od Vás z 2% sme v roku 2021 pokryli aj veľkú časť výdavkov na podujatie Gotická cesta otvorená. Časť týchto prostriedkov prenášame do roku 2022, keďže pripravujeme projekty, kde bude potrebná naša spoluúčasť.