Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Články
Tagy:
, ,

Čím žila Gotická cesta na konci leta

Na Gotickej ceste sa v poslednom augustovom týždni uskutočnili tri vydarené podujatia: Sedem strážcov, Konferencia s exkurziou a večerným programom a Gotická cesta otvorená.

Sedem strážcov je dobrovoľnícky projekt o. z. Gotická cesta, ktorý sa po vlaňajšom úspešnom prvom ročníku konal opäť. Tento rok sa zapojilo deväť študentov a mladých ľudí, aby pomohli s prácami na kostole v Henckovciach (pripravili priestor pre odvlhčenie a vo vnútri obili vlhké omietky), rozdistribuovali mapy Gotickej cesty do kostolov, doplnili fotodokumentáciu gemerských kostolov, pomohli na Konferencii a pripravili podujatie Gotická cesta otvorená. Projekt sa konal 27.8. – 2.9. a uskutočnil sa vďaka dotácii od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Odbornou garantkou je Eva Šmelková.

Tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” sa opäť konal na starej radnici v Rožňave. Program 30. 8. 2018 zaujal vyše 120 účastníkov konferencie z radov odbornej i širokej verejnosti. Podujatie za o. z. Gotická cesta otvorila Edita Kušnierová. Michaela Kalinová z Pamiatkového úradu SR, ktorá konferenciu moderovala, predstavila zborník z minulého ročníka, ktorý bude v najbližšom čase publikovaný na tejto našej stránke. Príspevky odborníkov sa týkali reštaurovania nástenných malieb, kostolných krovov, organov, Osmanov na Gemeri, histórie kostolov, obrazu Metercia a pod. Mimo ohláseného programu vystúpil s príspevkom p. Prijmič z Ukrajiny. Strážcovia Gotickej cesty predstavili na tomto podujatí novovydanú mapu Gotickej cesty a pozvali na sobotňajšie podujatie. Konferenciu organizovalo o.z. Gotická cesta v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR. Podporilo ju Ministerstvo kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom.

Súčasťou konferencie bola 31. 8. 2018 exkurzia do Malohontu, v rámci ktorej 47 ľudí z autobusu a odhadom vyše 30 ďalších individuálnou dopravou, videlo s výkladom Kataríny Damjanovovej z KPÚ, pracoviska Lučenec a Edity Kušnierovej z o.z. Gotická cesta päť evanjelických gotických kostolov – v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove a Malých Teriakovciach.

Popularizačnou časťou konferencie bolo aj večerné podujatie, ktoré sa 30.8. uskutočnilo v bývalom rožňavskom františkánskom kláštore. O. z. Gotická cesta ho zorganizovalo v spolupráci s Kultúrno-kreatívnym centrom Kláštor. Večer sa začal prehliadkou Kláštora, pokračoval moderovanou diskusiou o pamiatkach a dobrovoľníctve na Gemeri (diskutovali D. Raška a V. Ondrejovič za Gotickú cestu a T. Székely a R. Kovács za Kláštor, moderoval R. Kobezda) a skončil sa prezentáciou barokových oltárov zreštaurovaných vďaka dotáciám MK SR s pomocou o. z. Gotická cesta a koncertom Pocta baroku (František Kubiš, Andrej Turčin).

V rámci Gotickej cesty otvorenej bolo 1. 9. 2018 otvorených od 10:00 do 18:00 šesť kostolov s odborným výkladom. Sprevádzali v nich domáci (Adam Molnár a Jana Ilčisková v Štítniku, Roman Škantár v Brdárke) i strážcovia Gotickej cesty (Peter Palgut v Henckovciach, Peter Lukáč a Michal Augustovič v Koceľovciach, Michal Kiča a Samuel Burda v Ochtinej, Peter Koska v Roštári). Okružnou jazdou navštívilo kostoly 45 ľudí v autobuse (sprevádzali David Raška a Vladimír Ondrejovič) a okrem nich mnohí individuálne, odhadom dovedna 120 ľudí v každom kostole. Večer sa v henckovskom kostole uskutočnil koncert barokovej hudby, na ktorom vystúpili Ján Bulla, Stanislav Ďurský, Zuzana Lojková a Dominik Frčka. Podujatie Gotická cesta otvorená sa konalo ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Poďakovanie patrí starostke obce Henckovce Viere Nemcovej.