Čím žila Gotická cesta v roku 2019

Rok sa s rokom zišiel a nastal teda čas zrekapitulovať, čo sa nám v tom uplynulom podarilo. A že toho nebolo málo!

 

Peter Koska a Peter Palgut predstavili Gotickú cestu študentom na Konfereske v Rimavskej Sobote

Propagácia Gotickej cesty

7. apríla porozprávali o Gotickej ceste David Raška, Michal Augustovič a Vlado Ondrejovič v relácii Krajina duše na Rádiu Devín. Jej záznam si môžete vypočuť TU.

Sériu podujatí sme začali 8. apríla prednáškou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Michal Augustovič, Vlado Ondrejovič a Peter Lukáč predstavili gemerské kostolíky a činnosť združenia Gotická cesta študentom histórie. Onedlho potom 24. apríla David Raška a Peter Koska predstavili Gotickú cestu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univezity Komenského. 23. mája porozprávali o činnosti nášho združenia na podujatí Konfereska v Rimavskej Sobote Peter Koska a Peter Palgut. Činnosť združenia a gotické kostolíky na Gemeri sme predstavili aj na podujatí Poklady Železníka 24.augusta a 30. augusta v kaštieli Coburgovcov v Jelšave. 29. augusta David Raška, Michal Augustovič a Michal Kiča porozprávali na Jammin festivale v Rožňave o stredovekých pamiatkach v Sedmohradsku a o tom, v čom nás môže Rumunsko inšpirovať. 11. novembra sa náš člen Peter Palgut zúčastnil diskusie v Rádiu FM o udržateľnom turizme v relácii Živé mesto_FM. Záznam si môžete vypočuť TU.

 

Združenie Gotická cesta bolo ocenené Cenou časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Akcia/podujatie/dlhodobé projekty

Ocenenia

27. apríla bola v Červenom Kláštore za svoje celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatok ocenená zakladajúca členka združenia Gotická cesta Mgr. Edita Kušnierová Cenou Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Popularizácii pamiatok, osobitne gemerských, sa s plným nasadením venuje už dlhé roky – ako autorka výstav, publikácií a odborných článkov, prednášajúca pre odbornú i širokú verejnosť, aj ako scenáristka dokumentárnych filmov. 14. júna prevzal náš člen Michal Kiča nominačný list na Národnú cenu ICOMOS. Okrem toho získalo združenie Gotická cesta Cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii akcia/podujatie/dlhodobé projekty za rok 2018. Ceníme si, že naša práca získava odborné uznanie!

 

Aj v roku 2019 sme na podujatí Gotická cesta otvorená gemerské kostoly predstavili verejnosti

Akcie

V dňoch 26. augusta až 1. septembra sme v rámci dobrovoľníckeho týždňa pracovali „priamo v teréne“. V týchto dňoch sme vyčistili gotický kostol v Rákoši, najmä jeho vežu, a vyškárovali kamennú dlažbu barokového kostolíka v Brdárke.

31. augusta sa uskutočnilo naše už tradičné podujatie Gotická cesta otvorená. Tento rok sme vám predstavili kostoly a zaujímavosti Plešiveckého okruhu – kostoly reformovanej cirkvi v Plešivci, v Brzotíne, v Slavci a v Silici, ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku a Silickú ľadnicu. Podujatie sme zakončili vystúpením flautového kvarteta hudobníkov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v evanjelickom kostole v Štítniku. Diela skladateľov J. S. Bacha, G. P. Telemanna, W. A. Mozarta a J. Podprockého predstavilo kvarteto v zložení Věra Rašková – flauta, Samuel Mikláš – husle, Júlia Urdová – viola a Michaela Čibová – violončelo.

Realizovali sme dotlač mapy Gotickej cesty a brožúrok do kostolov. Vydali sme nové brožúrky ku kostolom (Slavec, Silica, Brzotín, Plešivec), všetky aj v maďarčine. Vydali sme maďarskú verziu mapy.

5. októbra sme sa zapojili do medzinárodného podujatia Deň architektúry. Strávili sme ho v Jelšave a Magnezitovciach, kde sme vám predstavili modernistický kostol v Jelšave, Koprášsky viadukt a tunel a barokový kaštieľ v Jelšave.

 

Do kostola v Koceľovciach sa po renovácii vrátil barokový oltár

Pamiatkové obnovy

Vrámci programu Vlastník v núdzi sme tento rok spolu so Stredoeurópskou nadáciou pomohli s reštaurovaním mortuária v Ochtinej, obnovou strechy veže reformovaného kostola v Slavci, obnovy šindľovej strechy severnej lode ev. kostola v Štítniku, oltára evanjelického kostola v Henckovciach a s II. etapou obnovy strechy evanjelického kostola v Ratkovej. Po rokoch sa do kostola v Koceľovciach konečne vrátil barokový oltár. Prešiel kompletnou renováciou, na ktorú sme prispeli. Podrobnejšie výsledky projektu prinesieme v samostatnom článku.

Partnerstvá

Nadviazali sme spoluprácu na podujatí Z histórie Malohontu v máji Kraskove a v novembri s rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Na ovocie tejto spolupráce v budúcnosti sa už teraz tešíme.

Ďakujeme všetkým našim spolupracovníkom za ich priazeň a podporu, všetkým účastníkom našich akcií a vám, že nás sledujete a podporujete. Veríme, že vás oslovia aj akcie, ktoré pre vás pripravujeme v roku 2020. A že toho nebude málo…