Dátum:
Rubrika:
2%
Tagy:

Ďakujeme za Váš príspevok 2% z dane na reštaurovanie pamiatok

Ďakujeme všetkým priateľom kultúrneho dedičstva Gemera za poukázanie príspevku 2% z dane. Takto získané finančné prostriedky do posledného centa rozdelíme na reštaurovanie kultúrnych pamiatok. O presnej výške získaných prostiedkov a ich prerozdelení napíšeme na tomto mieste.

-eš-

Naše občianske združenie sa zameriava na pomoc pri obnove pamiatok v ťažko skúšanom regióne horného Gemera. Je to oblasť, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva  Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi oltármi (v súčasnosti sú to prevažne kostoly evanjelickej cirkvi augsgurgského vyznania). Po ukončení ťažby v 2. polovici 20. storočia región upadol. Niet tu sily, ktorá by bola schopná udržiavať kultúrne pamiatky, a tie sa dostávajú do  stavu ohrozenia. Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za administratívnej pomoci nášho občianskeho združenia uchádzajú o príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok  z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95% nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5%.  Občianske združenie Gotická cesta im v tom pomôže a všetky od Vás získané finančné prostriedky rozdelí práve na tento účel.

Vyhlasenie_ GotickaCesta

Vyhlásenie si môžete po stiahnutí vyplniť priamo v počítači a potom vytlačiť.

Leták OZ Gotická cesta

Ako na to?

Zamestnanec potrebuje od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a vypíše Vyhlásenie na poukázanie dane vo vyššie priloženom formulári. Z výšky zaplatenej dane si vypočíta 2% a zaokrúhli to nadol. Minimálna suma, ktorú môže poukázať fyzická osoba je 3,32 eur. Dobrovoľníci, ktorí v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu poukázať 3% z dane. Na to potrebujú získať potvrdenie od organizácie, pre ktoré v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali. Všetky tieto dokumenty treba  doručiť na daňový úrad, prislúchajúci miestu bydliska, v termíne do 30. 4. 2014.

Osoba, ktorá podáva daňové priznanie sama alebo právnická osoba, uvádza prijímateľa 2% (1,5%) dane  a poskytovanú sumu (minimálne 8,30 eur) priamo vo formulári daňového priznania. Posledný termín na podanie daňového priznania vrátane poskytnutia 2% je tento rok 31. 3. 2014. V prípade požiadania o predĺženie termínu na podanie daňového priznania, sa aj  2% poukazujú v tomto predĺženom termíne.