Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Novinky, Rok nástennej maľby

December v Roku nástennej maľby

Pozývame Vás na decembrové podujatia Roku nástennej maľby.

1. Tichí svedkovia gotiky na Gemeri – výstava

8.11. 2023 – 9. 1. 2024, obchodné centrum Optima Košice (mezanín pri veľkej veži)

Organizátor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava a Združenie košických fotografov K91

V máji 2023 sa Gemer stal centrom stretnutia fotografov a kreatívnych umelcov. V štyroch

lokalitách na Gotickej ceste sa uskutočnil fotografický workshop, vedený renomovaným lektorom,

profesorom Ľubom Stachom. Výsledkom tejto aktivity je unikátna výstava fotografií. Každá z fotografií zrkadlí osobitný prístup autora a jeho cit pre gotické umenie. Výstava fotografií z workshopu na Gotickej ceste dostane svoj priestor tentokrát v Košiciach. Autori fotografií: Monika a Ľubo Stacho, Eva Tóbisz, Kristína Kerekešová, Štefan Majerčák, Peter Palgut. Výstava je určená pre širokú verejnosť.

2. Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a v Malohonte – bibliografia

celý mesiac december 2023, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Tematická bibliografia, ktorá priblíži stredoveké nástenné maľby v Gemeri a v Malohonte ako vzácne kultúrno-historické dedičstvo, ako aj zaujímavú históriu Gotickej cesty. Na vypracovanie sa použijú podklady z databázy portálu Slovenská knižnica a z on-line katalógu Knižnice Mateja Hrebendu. Ide o vynikajúcu príležitosť pre všetkých záujemcov, ktorí bibliografiu využijú na informačné, výskumné či študijné účely. Bibliografia bude sprístupnená na Oddelení regionálnej literatúry.

3. Krčah krčmárky z Rimavského Brezova – prednáška

07.12.2023 o 16.00 hod, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Unikátne prepojenie výjavu na stredovekej nástennej maľbe v kostole v Rimavskom Brezove a špecifického druhu stredovekej keramiky je obsahom prednášky archeológa PhDr. Alexandra Botoša. Jedinečný druh  stredovekej keramiky – tzv. bielej stredovekej keramiky zdobenej červenohnedým maľovaním mal svoje domovské teritórium na území bývalých žúp  Novohrad a Gemer-Malohont. A práve takýto druh keramiky drží v rukách „krčmárka“ na novoobjavenej freske v evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove. Zároveň ide o jeden zaujímavý postreh, že na nástenných maľbách Gemera a Malohontu sa prelínali „domáce“ motívy s takzvanými „italianizmami“. Prednáška je určená pre širokú verejnosť.

Vstupné: 2 €/osoba, registrácia dopredu nie je potrebná

Bližšie informácie: https://gmmuzeum.sk/?post_type=podujatie&p=2809

4. Vianoce s gotikou

4.12. – 20.12. 2023 (v pracovných dňoch), Banícke múzeum v Rožňave

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave

Žiakov 1.stupňa základných škôl čakajú zaujímavé tvorivé aktivity. Najprv sa s múzejníkmi

porozprávajú o dôležitosti zachovaných vzácnych gotických kostolov na Gemeri, ako aj o význame ich

ochrany. Spoločne si prejdú viaceré príklady, kde sa na gotických freskách objavuje tradičný symbol Vianoc – narodenieJežiša Krista a aj to, akým spôsobom je vyobrazený. Potom ich čaká tvorivá časť podujatia a vyrobia si vlastnú vianočnú dekoráciu. Počet miest na jednotlivé podujatia je limitovaný, je potrebné sa prihlásiť vopred.

Vstupné: 2 €/žiak

Bližšie informácie: https://www.banmuz.sk/2-nezaradene/657-vianoce-s-gotikou

5. Drevené stropové kazety z gotického kostola v Kraskove – Predmet mesiaca

01.12.2023 – 31.12.2023, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Počas celého mesiaca december 2023 si v rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiacamôžu návštevníci pozrieť unikátne Drevené stropové kazety z gotického kostola v Kraskove. Tento mimoriadny predmet z gotického kostola bude umiestnený v priestoroch stálej expozície múzea.

Bližšie informácie: https://gmmuzeum.sk/vystavy-podujatia/