Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Gotická cesta otvorená, Novinky

Takáto bola Gotická cesta otvorená 2022

Ukázali sme, že stredovek je farebnejší, ako si ho ľudia bežne predstavujú

V Gemeri a v Malohonte máme unikátnu bránu do čias gotiky, do doby, keď zruční majstri premenili stovky metrov štvorcových stien v tunajších kostoloch na obrazovú bibliu, doplnenú legendami o svätých. Veríme, že kvalitná prezentácia nášho kultúrneho dedičstva podporuje v ľuďoch vnímavosť k oceneniu sveta okolo nás. Gotickú cestu otvorenú preto pre vás robíme s radosťou a s neutíchajúcim nadšením.

Tentokrát sme sa s naším tradičným podujatím posunuli do rimavského okruhu. V piatok sme v Rimavskej Bani spolu s Kompániou z Turca pripravili program pre veľkých aj malých domácich, návštevníkov, aj deti zo ZŠ Bátka. Mnohé deti videli fresky či si vyskúšali streľbu z luku po prvýkrát.

V sobotu sme otvorili 7 kostolov, okrem štyroch nesúcich značku Európske dedičstvo (Rim. Brezovo, Rim. Baňa, Kyjatice, Kraskovo) aj tri menej známe (Žíp, Rim. Janovce, Malé Teriakovce). Sprevádzali sme v nich my, členovia združenia Gotická cesta a naši kamaráti, teda historici, architekti, historici umenia, sprievodcovia a iní odborníci: Michal Augustovič, David Raška, Peter Palgut, Peter Koska, Noro Mogyorósi, Samo Burda, Viki Mračková, Agnes Mračková, Vlado Ondrejovič, Peter Lukáč, Maggie Kováčová, Radim Pačmár, Mirka Pačmárová, Mirka Čierna, Michal Kiča, Viktor Brádňanský, Betka Malovcová, Katka Botková a Jaroslav Horváth. V maďarskom jazyku sprevádzali Éva Szakálos a Annabella Gecse.

Zážitok z nástenných malieb sme pre vás doplnili o zážitky zo živej histórie v podaní Kompánie z Turca, zážitky z hudby improvizátorov Štefana Szabóa a Thomasa Rohrera, z hudby hudobníkov zo ZUŠ Rimavská Sobota a z tvorby tradičných remeselníkov: zvonolejára Róberta Slíža, hrnčiara so zameraním na stredovek Antona Drímaja a výrobcu kyjatických hračiek Ladislava Hedvigiho. S našimi sprievodcami sme vypravili dva autobusy: z Rožňavy a z Rim. Soboty, otvorené sme však mali aj pre individuálnych návštevníkov.

Vyvrcholením podujatia boli večerné koncerty v Rimavskej Bani: koncert Kataríny Málikovej v kostole a koncert Mojše Bandu na námestí. Pestrosť Gotickej cesty podčiarkla výstava fotografií Zdenka Somorovského.

Za výbornú spoluprácu pri organizácii podujatia osobitne ďakujeme pani Elene Polóniovej, starostke obce Rimavská Baňa, a pani Janke Mihálikovej, zborovej farárke CZ Rimavské Brezovo.

Podujatie finančne podporili MAS Malohont, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrický kraj Turizmus, Za horami za dolami.

Ďakujeme partnerom podujatia: Cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. Rimavské Brezovo, Kraskovo, Tisovec a Hrachovo, Rímskokatolícka farnosť Jesenské, Reformovaná kresťanská cirkev v Žípe, Región Gemer, Obec Rimavská Baňa a Obec Rimavské Brezovo.

Milí návštevníci, ďakujeme, že ste prišli, potešili ste nás svojou hojnou účasťou a tešíme sa na vás aj nabudúce.

Tím Gotickej cesty

 

Organizátori podujatia: realizačný tím a sprievodcovia Gotickej cesty, Anton Drímaj a Kompánia z Turca