Dátum:
Rubrika:
Gotická cesta otvorená
Tagy:

Gotická cesta otvorená 1. 9. 2018

Pozývame vás na podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa bude konať v sobotu 1. 9. 2018.

Od 10:00 do 18:00 bude otvorených so sprievodcom 6 kostolov Gotickej cesty – Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Roštár, Brdárka a Henckovce (prvých päť evanjelických a. v., šiesty rímskokatolícky).

O 14:00 odchádza z Rožňavy z autobusovej stanice autobus, ktorý vás prevezie po sprístupnených 6 kostoloch. Výklad bude zabezpečený, čakajú na vás aj prekvapenia. Miesta v autobuse sú zadarmo, treba si ich však vopred rezervovať na adrese gotickacesta@gmail.com, tam nám posielajte i prípadné otázky.

O 18:00 začne večerné sprevádzanie v Henckovciach v kostole Všetkých svätých. Po prehliadke kostola sa autobus vráti do Rožňavy.

Pre tých, čo s nami vydržia a ostanú v Henckovciach, je pripravený večerný program:

O 19:00 vystúpi pri kostole kapela Rejdovate čhave.

O 20:00 začne pri sviečkach v kostole koncert dobovej duchovnej i svetskej hudby.

O 21:30 odchádza do Rožňavy linkový autobus.

V rámci podujatia budú mať návštevníci možnosť preveriť si znalosti o jednotlivých pamiatkach a svoje schopnosti prostredníctvom sprievodného edukačného materiálu, ktorý v rámci dobrovoľníckej aktivity pripravila Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (pilotný projekt).

Podujatie pripravujú mladí v o. z. Gotická cesta v rámci projektu Sedem strážcov 2018, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Gotická cesta otvorená je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Spolupracujeme s obcou Henckovce a Gemerským seniorátom Evanjelickej cirkvi a. v.