Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Projekt RE:

Gotická cesta získala európsky projekt s dvomi organizáciami zo Slovinska a Rumunska

Evanjelický kostol v Kameňanoch, národná kultúrna pamiatka, ktorej história siaha do 13. storočia, je súčasťou medzinárodného projektu mladých profesionálov.

Kameňany, 12. júla. Združenie Gotická cesta zahájila štúdiu exteriéru románsko-gotického kostola v Kameňanoch v okrese Revúca prostredníctvom projektu z grantového programu Kreatívna Európa „Kúpele, gotické kostoly a banícke domy: revitalizácia kultúrneho dedičstva mladými profesionálmi“. Projekt spája tri mimovládne a neziskové organizácie z okrajových oblastí strednej a východnej Európy, konkrétne zo Slovinska, Rumunska a Slovenska.

Projekt je postavený okolo troch významných budov kultúrneho dedičstva: baníckeho domu z 19. storočia (Idrija, Slovinsko), Neptúnových kúpeľov Băile Herculane (Herculane, Rumunsko) z 19. storočia a kostola z 13. storočia, pôvodne zasväteného sv. Ladislavovi (Kameňany, Slovensko). Všetky tri budovy boli ocenené za svoje hodnoty v európskom historickom kontexte (lokalita UNESCO, Europa Nostra pre jednu zo siedmich najohrozenejších pamiatok roku 2022 Značka Európske dedičstvo), no čelia nejasnej budúcnosti pre neschopnosť sektora kultúrneho dedičstva udržateľne podporiť ich revitalizáciu.

Celková finančná alokácia projektu je 188 000 eur, vrátane 20% spoluúčasti partnerov. Zdroje budú použité na vypracovanie troch prípadových štúdií a výskumov na každej lokalite, súčasťou sú aj tri workshopy s medzinárodnou účasťou, tzv. Master Class pre mladých profesionálov či dobrovoľníkov. Projekt sa zameriava nielen na konkrétne pamiatky s európskou hodnotou, ale aj na to, ako môžu mladí ľudia ovplyvniť revitalizáciu a zachovanie kultúrneho dedičstva výmenou skúseností z troch rôznych krajín, rôznych prístupov a troch rôznych príbehov.

“Evanjelický kostol v Kameňanoch je jednou z najhodnotnejších súčastí Gotickej cesty a projekt nám umožní nastaviť dlhodobú starostlivosť o okolie tejto pamiatky. Po prvýkrát v 15 ročnej existencii združenia naše úsilie presahuje hranice spoluprácou s ďalšími dvoma mimovládnymi organizáciami zo Slovinska a Rumunska, ktoré sú nám v mnohých problémoch, ale aj ich riešeniach, veľmi podobné. Partneri majú rôzne skúsenosti a dúfame, že ich zužitkujeme aj u nás na Gemeri a vedomosti odovzdáme ďalším nadšencom, ktorí sa zapoja do navrhovaných aktivít,” povedal Peter Palgut, člen Gotickej cesty.

Aktivity projektu „Kúpele, gotické kostoly a banícke domy: revitalizácia kultúrneho dedičstva mladými profesionálmi“, skrátene „Projekt RE:“, sú naplánované na dva roky do konca r. 2024. Workshopy Master Class sa budú konať v r. 2024, konkrétny harmonogram vyhlási každá organizácia priebežne, rok 2023 je venovaným štúdiám a výskumu na každej lokalite.

Master Class organizovaný Gotickou cestou je naplánovaný na máj 2024 a počíta s pomocou 30 dobrovoľníkov priamo pri úpravách bezprostredného okolia kostola v Kameňanoch. Workshop by sa mal počas troch dní primárne venovať skvalitneniu priestoru okolo kostola, a to nielen pre návštevníkov, ale aj pre miestnych. Úpravy terénu, spevnených plôch či zelene by mali sledovať výsledky výskumu a porovnávania prístupov k historickej zeleni vo vzťahu k stredovekým pamiatkam. Zároveň počas celého trvania projektu budú prebiehať aktivity na zvýšenie povedomia o dôležitosti ochrany historických pamiatok a potrebu zapojenia dobrovoľníkov na rôznych úrovniach.

Viac informácií získate priamo na webstránke projektu.

 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.