Dátum:
Rubrika:
Novinky, Rok nástennej maľby

Júnový program Roka nástennej maľby

Od minulého roka nesie 12 kostolov Gotickej cesty v Gemeri a Malohonte značku Európske dedičstvo – European Heritage Label. Banskobystrický a Košický kraj preto rok 2023 vyhlásili ako Rok nástennej maľby. V rámci neho krajské kultúrne inštitúcie aj ďalšie organizácie na jún pripravili tieto podujatia. Špeciálne dávame do pozornosti workshop obnovy kamenného múra v Henckovciach, ktorý organizuje naše združenie Gotická cesta (viď nižšie bod č. 2).

Spoznávajte v júni unikátne fresky Gemera a Malohontu na jedinečných podujatiach pre vás, pre rodiny s deťmi, pre dobrovoľníkov i žiakov základných a stredných škôl v Banskobystrickom a v Košickom kraji:

 

  1. Objavte svet zadymovanej keramiky – keramický workshop s Amáliou Holíkovou – pre širokú verejnosť

Dátum: 2. 6., 3.6. (piatok, sobota) a 25.6.2023 (nedeľa)

Organizátor: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava (Remeselnícky inkubátor)

V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa uskutoční 3-dňový keramický workshop s Amáliou Holíkovou zameraný na zadymovanú keramiku. Prvé dva dni sa budete venovať teoretickej príprave, krátkemu pohľadu do histórie a samozrejme modelovaniu. Tretí deň bude pokračovať prípravou na výpal a samotným výpalom keramických diel v poľnej peci v Hájskom hrnčiarstve.

– viac informácií a registrácia na rink@gos.sk

 

  1. Workshop Henckovce – Gotická cesta

Dátum: 5.-9. 6. 2023 (pondelok až piatok), Henckovce

Organizátor: OZ Gotická cesta, OZ Obnovme Gemer

– obnovenie časti spadnutého kamenného ohradného múru stredovekého kostola Všetkých svätých v Henckovciach. Obnova prebehne tradičnými metódami pod dohľadom skúseného kamenára a za účasti rómskych majstrov z OZ Obnovme Gemer.

– lektor: Dušan Koniar, kamenár z hradu Uhrovec

– vstup: voľný pre širokú verejnosť, registrácia mailom na e-mail adrese: info@gotickacesta.sk

 

  1. Gemerské fresky – interaktívna prednáška

Dátum: 13. 6. 2023 (utorok) o 12.15 hod (Komunitná miestnosť) a 15.6.2023 (štvrtok) o 9:30 h ( podkrovie knižnice)

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

– interaktívna prednáška s regionálnou tematikou, ktorá netradičným spôsobom (magnetickým pexesom) prezentuje nástenné maľby gemerských kostolov

– 13.6. pre študentov stredných škôl a 15.6. pre žiakov 2. stupňa základných škôl s vyučujúcim jazykom maďarským

– vstup: voľný

 

  1. Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom

Dátum: 15.6. 2023 (štvrtok) a 21.6.2023 (utorok)

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave, OZ Gotická cesta

– študijná exkurzia po gotickej ceste Gemera prevedie žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl gemerskými kostolmi v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach

– súčasťou bude prezentácia získavania pigmentov na maľbu fresiek z rôznych druhov minerálov, maľovanie gotických výjavov na drevenú kazetu, výroba magnetiek a výroba pamätných odznakov s logami kostolov

– vstupné: 5 € alebo 6 € v závislosti od dĺžky okruhu

– potrebná registrácia dopredu

 

  1. Rodinný astrokvíz 2023

Dátum: 17.6.2023 (sobota) o 10.00 hod, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Organizátor: Hvezdáreň, Rimavská Sobota – organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom

– unikátna príležitosť pre rodiny, ktoré žijú vesmírom a súhvezdiami

– preverí znalosti 20 rodín s deťmi na 1. stupni základných škôl z oblasti mytológie súhvezdí

– súčasťou bude prednáška zameraná na súhvezdia z pohľadu mytológie a meranie vzdialenosti na nočnej oblohe

– registrácia rodín: na e-mail adrese: astrors@astrors.sk alebo na tel. čísle: +421 47 5624 709

 

  1. XXXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže Pramene

Dátum: 22. 6. 2023 (štvrtok) o 9.00 hod, Centrum voľného času RELAX

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

– výchovno-vzdelávacia aktivita Gemersko-malohontského múzea prehlbuje vzťah medzi školou a múzeom, rozširuje všeobecné poznatky žiakov podľa učebných osnov a dopĺňa poznatky z histórie a prírody historického regiónu Gemer-Malohont

– novinka: osobitné kolo tradičnej súťaže na tému stredovekých kostolov a fresiek regiónov Gemer a Malohont

– súťažiť bude 10 päťčlenných družstiev žiakov 7. ročníkov z 8 základných škôl a osemročných gymnázií okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca

 

  1. Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, ZUŠ a OGY z regiónu Gemer – Malohont – slávnostné vyhodnotenie

Dátum: 29.6. 2023 (štvrtok) o 10.00 hod. Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota

Organizátor: Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota

– výtvarná súťaž Rok nástennej maľby pre všetkých žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl v okrese Rimavská Sobota a Revúca

– podujatie sa realizuje v rámci projektu Dotyky s históriou – po stopách Gotickej cesty na Gemeri, ktorý je zameraný na priblíženie histórie prostredníctvom návštevy sakrálnych pamiatok a starobylých kostolíkov

Viac informácií a podmienky súťaže: https://www.gmos.sk/rok-nastennej-malby-2023/

 

Odkrývajte netradičnú históriu a nepoznané odkazy nástenných malieb v gotických kostoloch Gemera a Malohontu spôsobmi, ktoré sú zaujímavé práve pre vás. Ponuka v júni 2023 je skutočne rozmanitá.