Dátum:
Rubrika:
Konferencia
Tagy:

Konferencia 2014 – tlačová správa

Odborná konferencia

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste

  TLAČOVÁ SPRÁVA

            Občianske združenie Gotická cesta sa zameriava na pomoc vlastníkom pri obnove kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta. Sústreďuje sa na oblasť Gemera, najmä na región okresu Rožňava.

V posledných troch rokoch sa vlastníkom pamiatok s administratívnou pomocou členov občianskeho združenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podarilo zabezpečiť projektovú prípravu pre obnovu kostolov v Štítniku, Plešivci, Ochtinej a v Koceľovciach. Jej súčasťou boli i pamiatkové výskumy, ktoré priniesli nové zistenia o vývoji a hodnotách týchto významných kultúrnych pamiatok. Ďalšie poznatky sa podarilo získať pri pokračujúcej obnove kostolov v Turni nad Bodvou, Brzotíne, Dobšinej, Silici a Kameňanoch.

Občianske združenie v odbornej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice pripravuje v termíne 2. a 3. októbra 2014 pre širokú odbornú verejnosť, študentov stredných, vysokých škôl, vlastníkov kultúrnych pamiatok i občanov mesta Rožňava odborný seminár s cieľom spropagovať tieto poznatky.  K podujatiu sa pridalo aj Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar ako správca jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v regióne hradu Krásna Hôrka. Súhlasilo s verejnou prezentáciou výsledkov prebiehajúcich pamiatkových výskumov na hrade, ktoré budú dôležitým podkladom pre jeho komplexnú obnovu po požiari v roku 2012 (10.3.2012) .

Občianske združenie pozýva všetkých, ktorých táto téma zaujala, na stretnutie dňa 2. októbra 2014 do Kongresovej sály radnice na Námestí baníkov č. 32 v Rožňave.  Začiatok konferencie bude o 9:30. Nie je potrebné prihlasovať sa vopred, vstup je voľný a bezplatný. Občianske združenie získalo na organizáciu tohto podujatia finančnú podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prednášateľmi jednotlivých príspevkov budú priamo autori pamiatkových výskumov a odborní reštaurátori, ktorí pamiatky zároveň obnovujú, takže účastníci konferencie získajú informácie od tých najpovolanejších.

Na webovej stránke združenia budú po ukončení podujatia verejne publikované aj prednášky, ktoré boli zaradené do programu konferencie. Do podujatia sa možno zapojiť počas ktorejkoľvek prestávky, t. z. prísť môžu aj tí, ktorých zaujíma len konkrétna prednáška.

Dňa 3. októbra bude podujatie pokračovať odbornou exkurziou po pamiatkach na Gotickej ceste. Z dôvodu obmedzenej kapacity autobusu je nutné si účasť na exkurzii vopred dohodnúť na mailovej adrese občianskeho združenia gotickacesta @gmail.com.