Dátum:
Rubrika:
Kostoly, Rožňavský okruh
Tagy:

Silica, kostol ref. cirkvi

Uprostred Silickej planiny sa nad obcou Silica od polovice 13. storočia vyníma jednoloďový, v základe neskororománsky kostol s pravouhlým presbytériom a predstavanou vežou. Pôvodné patrocínium bolo Všetkých svätých, dnes kostol patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi. Prvá písomná zmienka o kostole je až z roku 1399, no posledné výskumy posúvajú jeho vznik do obdobia polovice 13. storočia.

K prvej výraznejšej úprave kostola došlo v období okolo roku 1300, keď bola loď rozšírená západným smerom. Z tejto etapy bolo objavené jedno románske štrbinové okno nad klasicistickým chórom. V ďalšej etape bolo románske presbyrérium nahradené kvadratickým ranogotickým záverom, ktorý v exteriéri šírkou nadväzuje na staršiu loď. Zo staršieho neskororománskeho kostola sa teda dochovala severná a južná stena lode. Tvar najstaršieho kostola preukázal až archeologický výskum vedený archeológom Petrom Tajkovom.

Medzi najstaršie zachované prvky patria tri románske štrbinové okná a ranogotický južný portál. V omietke severnej steny lode boli objavené odtlačky prstov majstrov staviteľov románskeho kosotla. Interiér vymaľovali maľbami technikou secco v druhej polovici 14. storočia, ktoré boli pri obnovách kostola v 18. a 19. storočí, žiaľ, takmer celé zničené.

Prezentované sú zachované fragmenty na severnej strane lode, v hornom páse legenda o svätom Ladislavovi, identifikovaná podľa fragmentu nohy sv. Ladislava šliapajúceho na postavu Kumána. V spodnom páse nájdeme fragmenty rôznych zobrazení, Ježiška s Pannou Máriou v pozadí a postavy svätcov (pravdepodobne napr. sv. Františka). Okrem fragmentov fresiek bolo kostole objavených šesť konsekračných krížov, jeden z nich netradične v podveží. Pri archeolgickom výskume v priestore lode kostola boli nájdené vtáčie kosti zaktryté neporušenou nádobou datovanou medzi koncom 13. a začiatkom 14. storočia. Tento nález je dôkazom prelínania sa pohanskej tradície s kresťanstvom pri založení tohto kostola v podobe stavebnej obete.

V 15. storočí tu pôsobili bratrícke vojská, v súvislosti s ich pôsobením mohlo dôjsť k fortifikácii kostola obranným múrom so strieľňami, ktorý však môže byť starší, stredoveký. Výrazná štvorcová veža bola predstavaná na západnej strane kostola okolo roku 1525. Až do nedávnych výskumov bol tento rok uvádzaný ako rok postavenia kostola. Od roku 2000 prebieha postupný výskum a obnova kostola.

V interiéri sa nachádza typické zariadenie reformovaných kostolov. Učenie reformovanej cirkvi zakazuje zobrazenia postáv v chráme a tradične preferuje interiér oprostený od dekoru. Zaujme vás drevený kazetový strop, kópia staršieho stropu z rokov 1875 –1876, ktorý bol osadený počas celkovej obnovy kostola. Z oboch strán obdĺžnikového priestoru kostola sa nachádzajú murované empory, na severnej strane je umiestnený neorenesančný organ z roku 1913. Kazateľnica je murovaná, centrálne umiestnená. V jej blízkosti sa nachádza honosná barokovo-klasicistická tzv. Mojžišova lavica určená pre miestneho farára.

Určite nevynechajte návštevu pamiatok v okolí, napríklad Silickej ľadnice – najnižšie položenej trvalo zaľadnenej jaskyne na svete osídlenej už v praveku či archeologickej lokality kláštora pavlínov v Slavci – Gombaseku. Ako logo kostola sme zvolili južný románsko-gotický portál s oblúkovým záklenkom.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: polovica 13. storočia
Cirkev: reformovaná Patrocínium: pôvodne Všetkých svätých
Okruh: rožňavský

 

Kontaktná osoba: János André, farár
Telefón: +421 903 744 469