Dátum:
Rubrika:
Kostoly, Rimavský okruh
Tagy:

Malé Teriakovce, ev. a. v. kostol

V Malých Teriakovciach, bývalej neveľkej malohontskej obci, dnes súčasti Veľkých Teriakoviec sa nachádza zaujímavý pôvodne gotický kostol. Ide o jednoloďovú stavbu s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z prvej polovice 15. storočia. Nachádza sa na miernej vyvýšenine nad obcou, v areáli cintorína. Kostol bol pôvodne fortifikovaný, obranný múr zo 17. storočia však postupne zanikol. Od obdobia reformácie je kostol evanjelický. Na začiatku 17. storočia bolo z kapacitných dôvodov asanované pôvodné polygonálne presbytérium a bolo nahradené novou renesančnou loďou, v tomto období došlo aj k zmene orientácie kostola, keď sa oltár presunul netradične na západnú jeho stranu. Barokovými úpravami ďalej prešiel v rokoch 1774–1795, keď bolo doplnené zariadenie kostola s emporou a fasády a okenné otvory boli upravené do súčasnej podoby. Ďalšou obnovou prešiel vtedy už značne schátraný kostol v roku 1924. K veži boli doplnené betónové oporné piliere čím sa stabilizovala jej statika. Obnova fasád bola realizovaná v rokoch 1977 – 1980. Zatiaľ poslednou obnovou spojenou s archeologickým výskumom prešiel v rokoch 2006-2008. Počas tejto obnovy bol reštaurovaný drevený inventár kostola.

Najhodnotnejším prvkom kostola je jeho drevený maľovaný interiér. Interiér je plochostropý s kazetovým stropom. Z troch strán priestoru (západnej, severnej a východnej) obieha drevená empora na vyrezávaných stĺpoch. Kazetový strop je zložený z troch častí, najstršej renesančnej zloženej zo šesťuholníkových kaziet z prvej polovice 16. storočia, ktorá sa nachádza v západnej časti nad oltárom. Ide o jeden z najstarších kazetových stropov na Slovensku. Mladšia časť zo 17. storočia sa nachádza v strednej časti lode a najmladšia z konca 18. storočia vo východnej časti. Empora pochádza z roku 1795. Oltár je renesančný z obdobia okolo roku 1620. Žiaľ sochárska výzdoba oltára bola v 90. rokoch odcudzená. Kazateľnica je baroková z roku 1790 z doby poslednej úpravy kostola. Pri vstupe do kostola je pod sklenenou platňou prezentovaný nález základov gotického polygonálneho presbytéria. Pôvodný stredoveký portál je zamurovaný, nachádza sa na južnej stene stredovekej lode. Stavba má hladké fasády s nárožným zaoblením a polkruhovo ukončenými oknami. Veža má archaicky vyzerajúcu plnú drevenú ochodzu a ihlancovú helmicu pokrytú šindľom. Na veži sa nachádzajú gotické okná, v dolnej časti jednoduché s lomeným oblúkom, v hornej časti sekundárne osadené okná s motívom štvorlístka, vytesané z jedného kusu kameňa.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: prvá polovica 15. storočia
Cirkev: evanjelická Okruh: rimavský

 

Kontaktná osoba: Zlatica Kubincová, kostolníčka
Telefón: 047/56 88 149