Nominácia gemerských kostolov na Európske dedičstvo

Vo štvrtok 27. augusta 2020 vyvrcholila v Rožňave, počas odbornej konferencie Gotickej cesty niekoľkomesačná aktivita členov organizácie Gotická cesta a zamestnancov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer podpisom memoranda o spoločnom postupe pri nominovaní „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri a Malohonte“ na značku Európske dedičstvo.

Memorandum podpísali predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, predseda združenia Gotická cesta Miroslav Boldiš, farárka Janka Miháliková a zborová dozorkyňa Eva Pačmárová Cirkevného zboru ECAV SR v Rimavskom Brezove, ako zástupkyne vlastníkov kostolov a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a zároveň primátor mesta Rožňava Michal Dominik. Spoločne sa v ňom zaviazali  podporiť nomináciu fresiek v kostoloch Gotickej cesty na Gemeri-Malohonte na zisk značky Európske dedičstvo. Tú prideľuje Európska komisia lokalitám v Európskej únii s kľúčovým postavením v európskej histórii a kultúre. Od roku 2013 ju získalo 48 lokalít v Európe, ale zatiaľ žiadna na Slovensku.

Nominovaný je súbor fresiek v spolu 12 stredovekých kostoloch Gemera-Malohontu: v 4 kostoloch Štítnického okruhu: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec, v 4 kostoloch Jelšavského okruhu: Chyžné, Kameňany, Rákoš, Šivetice a v 4 kostoloch Rimavského okruhu Gotickej cesty: Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo.

Týchto 12 lokalít bolo vybraných na základe ich freskovej výmaľby, ktorá je ich spoločným znakom. Zachovanie stredovekých fresiek takejto vysokej kvality, a v takejto veľkej koncentrácií na pomerne malom území, ako je tomu na Gemeri-Malohonte je unikátne nielen na slovenské pomery. Gemerské fresky sú zároveň vynikajúcim dokladom zahraničných kontaktov, a kultúrnej výmeny v rámci Európy, keď si uhorskí aristokrati inšpirovaní tým, čo sami videli v Itálií pozývali talianskych majstrov, aby prišli vymaľovať miestne kostolíky.

Zisk značky Európske dedičstvo je podmienený schválením nominácie na národnej úrovni, ktorá bude oficiálne predložená ku koncu novembra 2020. Následne bude o návrhu počas roka 2021 rozhodovať skupina nezávislých odborníkov, ktorá pozostáva z 13 členov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov.

Veríme, že návrh porotu zaujme, a stredoveké kostoly na Gemeri sa dostanú medzi kultúrne lokality európskeho významu. Úspešná nominácia by bola ďalším krokom pre zvýšenie povedomia o Gotickej ceste a o gemerských pamiatkach, a potvrdením ich kvality a jedinečnosti, čo môže zvýšiť atraktivitu tohto regiónu a záujem o jeho pamiatky, a nepochybne sem prilákať ďalších turistov zo Slovenska aj zo zahraničia.