Dátum:
Rubrika:
Články
Tagy:

Obnova kostola v Plešivci pokračovala i v roku 2016

V sezóne roku 2016 sa pokračovalo v započatej obnove stredovekého kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci. V roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia štyroch gotických okien presbytéria so sklenenou výplňou v tvare tzv. bucní. V danej etape boli vytmelené absentujúce časti odkrytej stredovekej nástennej maľby na severnej stene presbytéria po ostenie okna. V prízemných častiach pod drevenou emporou boli odprezentované strieľne, ktoré vznikli pred rokom 1558, keď bol kostol na čas zmenený na pevnosť.

 

Predpokladané miesto po zaniknutom pastofóriu sa potvrdilo v mieste prvej severnej strieľne. Bolo vsadené do steny a vyskladané z kamenných blokov. Jeden číánok upravený tesaním na pravej strane bol v čase zrušenia pastofória ponechaný v stene. V štrbinách strieľní sa zachoval aj zbytok drevenej podložky pre pušku. Strieľne sú organicky včlenené do gotickej freskovej výzdoby. Drsnejší povrch omietky s miernym odskokom prevyšuje stredoveký gletovaný povrch.

Časť novodobej drevenej empory bola tesne pri severnej stene odkrytá, čím sa uvoľnil priestor pre dotmelenie freskovej výzdoby. Menšie úbytky freskovej výzdoby boli vytmelené do roviny s originálom v identickej štruktúre povrchu, pričom sa počíta so splývavou retušou. Väčšie plochy, kde absentuje originálna vrstva pokrývajú neutrálne tmely v úrovni hrubej spodnej omietky arriccia. Povrch tmelov bol modelovaný podľa štruktúry obnažených častí originálneho arriccia.

Dlhodobo plánovaná modernizácia elektrifikácie objektu z roku 1940 bola realizovaná súčasne s reštaurovaním presbytéria. Koordináciou prác bolo zabezpečené šetrné zasahovanie do  hmoty stien. Trasovanie bolo vedené výhradne len v starších odvetrávacích kanálikoch pod povrchom omietok a v špárach medzi kamennými článkami, prípadne v povalovom priestore nad stropom. Po niekoľkých konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom, projektantom, realizátormi reštaurovania a zástupcom majiteľa pamiatky bola zvolená koncepcia variabilného moderného osvetlenia na tenkých sivých konzolách. Svietidlá počítajú s cieleným osvetľovaním postupne reštaurovaných a prezentovaných pamiatkových hodnôt objektu.

Realizovanie elektrifikácie bolo podmienené ďalším prieskumom stien v lodi kostola. Vrámci toho boli rozšírené sondy na stenách severnej steny a na víťaznom oblúku. Pozitívne nálezy  boli rozšírené za účelom bližšej špecifikácie nálezov nástenných malieb, ktoré vykazujú vysokú výtvarnú a historickú hodnotu. Na čelnej stene lode sú to fragmenty nástennej maľby s motívom  dvoch anjelov držiacich záves ako pozadie pre trojrozmernú sochu. Vo vyššom registri sa nachádzajú postavy Sv. Alžbety Uhorskej s dvornými dámami a Sv. Helena. Časti ďalších troch výjavov sú zatiaľ neidentifikované.

Viac fotografií tu:

fotodokumentacia PDF

Peter Koreň, reštaurátor