Dátum:
Rubrika:
Konferencia
Tagy:

Odborná konferencia 2014

Občianske združenie Gotická cesta,

v odbornej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a SNM Múzeum Betliar, pripravilo pre širokú verejnosť odbornú konferenciu,

ktorá sa bude konať v dňoch 2. a 3. októbra 2014 pod názvom

 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste

 

Program na 2. október 2014

miesto konania: veľká sála historickej radnice, Námestie baníkov č. 32, Rožňava

 

 

9:30     Začiatok konferencie, príhovory a privítania

 

09:45   Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou: stav poznania a nové výsledky pamiatkového výskumu; reštaurovanie stredovekej maliarskej výzdoby v svätyni kostola. Prednášajúci: Dr. Ing. arch. Ján Krcho PhD.,  Mgr. Peter Gomboš akad. mal. rest.

 

10:30   Architektonický vývoj a prebiehajúce reštaurovanie kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci.

Prednášajúci: Mgr. Jozef Tihanyi, Mgr. art. Peter Koreň

 

11:15   Vývoj evanjelického a. v. kostola v Štítniku na základe poznatkov z pamiatkových výskumov realizovaných v rokoch  2011 a 2012.

Prednášajúci:  Ing. arch. Adriana Klingová, PhDr. Norma Urbanová

 

12:00 až 13:00 Obedňajšia prestávka

 

13:00   Archeologické výskumy kostolov v Brzotíne, Silici, Gombaseku, Štítniku a v Turni nad Bodvou realizované v rokoch 2004 – 2014.

Prednášajúci : Mgr. Peter Tajkov, PhD.

 

13:30   Odkryv a reštaurovanie  stredovekých nástenných malieb v interiéri kostola Ev. a. v. cirkvi v Kameňanoch.

Prednášajúci: Mgr. art. Peter Koreň

 

13.50   Nález a reštaurovanie nástenných malieb v ev. a. v. kostole v Dobšinej.

Prednášajúci: Mgr. art. Miroslav Janšto

 

14.10   Prebiehajúci reštaurátorsky výskum v rím. kat. kostole Henckovce,

Prednášajúci: Mgr. art. Peter Mlich a Mgr. art. Tomáš Székely.

 

14:30   Architektonicko-historický výskum striech a krovov kostolov v Ochtinej a Koceľovciach.

Prednášajúci: Ing. Peter Glos

 

14:50. až 15:00 Prestávka na občerstvenie

 

15: 00  Historické krovy na hrade Krásna Hôrka – pamiatková hodnota tesárskych konštrukcií pred požiarom v roku 2012.

Prednášajúci: Ing. Ľubomír Suchý

 

15:20   Nové poznatky o stavebnom vývoji hradu Krásna Hôrka

Prednášajúci: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Ľuboš Kürthy

 

16:15   Príhovor čestného hosťa pani Márie Prokopp

 

16.30   Koniec

 

 

Program na 3. október 2014 – odborná exkurzia

 

8:00                             Nástup na exkurziu v Rožňave

 

8:30 – 8:45                  Koceľovce, kostol ev. a. v. cirkvi

 

9:00 – 9:15                  Ochtiná, kostol ev. a. v. cirkvi

 

9:30 – 10:30                Štítnik, kostol ev. a. v. cirkvi

 

11:00 – 12:00              Plešivec, kostol ref. cirkvi

 

12:00 – 13:00              Obed v Pizzerii v Plešivci

 

13:30 – 14:00              Kameňany

 

14:15 – 14:45              Rákoš

 

15:00                        Oficiálne ukončenie exkurzie v Jelšave, autobus sa vráti do Rožňavy

Pozvánka vo formáte .pdf:

Konferencia pozvánka mail