Dátum:
Rubrika:
Nezaradené
Tagy:

Organový koncert v Brdárke – 21. 10. 2017

Občianske združenie Za záchranu kostola v Brdárke už v roku 2016 plánovalo predstaviť verejnosti historický organ z brdárskeho kostola, ktorého reštaurovanie trvalo dlhých 16 rokov. Žiaľ, tesne pred plánovaným koncertom organizátori podujatia zistili, že z nástroja chýba 21 píšťal, ktoré odcudzil neznámy páchateľ. Koncert teda musel byť zrušený. Bolo to veľké sklamanie, hlavne z toho dôvodu, že finančné prostriedky občianskeho združenia (vrátane dotácie Ministerstva kultúry SR a finančného daru Združenia Gotická cesta) sa minuli na zaplatenie práce reštaurátorov a výroba nových píšťal si vyžadovala ďalšie prostriedky. Našiel sa však ochotný človek, pán Pavel Povec, zástupca dozorcu Tatranského seniorátu, ktorému kostol v Brdárke natoľko zaimponoval, že ho už niekoľkokrát navštívil. Sám sa podujal zozbierať potrebné financie formou zbierky v niekoľkých podtatranských cirkevných zboroch. Za takto získané prostriedky už bolo možné dať vyrobiť chýbajúce píšťaly, vyhotoviť pevnú mrežu pred vchodové dvere do kostola a zorganizovať nový organový koncert. Po roku príprav sa dlho očakávané podujatie napokon podarilo uskutočniť a v brdárskom evanjelickom kostole sa po dlhých osemnástich rokoch znovu rozozvučali píšťaly malého barokového organa, jedinečného a jediného kompletne zachovaného diela významného organára Pavla Wallachyho zo Spišskej Soboty, ktorý ho pre brdársky kostol vyhotovil v roku 1762.

Dlho očakávaný koncert v brdárskom kostole sa konal dňa 21. októbra 2017 v popoludňajších hodinách pri príležitosti 500. výročia reformácie za účasti záujemcov zo širokého okolia. Účinkujúcich hudobníkov zabezpečil predseda občianskeho združenia Ing. arch. Roman Škantár, programom sprevádzala Mgr. Edita Kušnierová.

Čestnými hosťami podujatia boli administrátor gemerského seniorátu, dobšinský evanjelický farár Mgr. Radovan Gdovin, miestny evanjelický farár Mgr. František Lompart a pán Pavel Ponec z Gerlachova. Skladby starých majstrov (J. Pachelbel, P. Phalasse, J. Haydn, J. Wester) predniesli na organe nadaní mladí organisti Eduard Kostelník z Levoče a Radoslav Bednár, kantor cirkevného zboru Poprad-Veľká. V druhej časti programu vystúpil zmiešaný spevácky zbor evanjelickej cirkvi a.v. Poprad-Veľká so zbormajstrom Radoslavom Bednárom s duchovnými piesňami 17. – 20. storočia. Plné a sýte zóny malého organa a vynikajúce hlasy členov spevokolu navodili v brdárskom kostole sviatočnú atmosféru, akú táto stará pamiatka už dávno nezažila. Na záver koncertu si prítomní spoločne zaspievali evanjelickú hymnu  na počesť pamiatky reformácie.

E. Kušnierová

Foto Maroš Detko